• Autor: dondiego00
  • Wyświetleń: 1416
  • Dodano: 2022-09-23 / 08:30
  • Komentarzy: 0

  Jarosław Duszak - Osoby niesłyszące mają przed sobą jeszcze wiele barier

  (Fot. Dżacheć)

  Obchody Międzynarodowego Dnia Języków Migowych mają na celu popularyzację tej formy komunikacji, aby osoby niesłyszące mogły korzystać z większej ilości sklepów i usług. Im więcej ludzi nauczy się migać, tym osoby głuchonieme będą czuć się mniej wyalienowane w społeczeństwie. Chcemy, aby osoby niesłyszące mogły spotkać się z mniejszymi barierami komunikacyjnymi, dlatego wspieramy m.in. jednostki administracji publicznej - informuje Jarosław Duszak wiceprezes Zarządu Oddziału Opolskiego Polskiego Związku Głuchych.

  Język migowy umożliwia ludziom wyrażanie siebie, porozumiewanie się z innymi osobami oraz uczestniczenie we wszystkich aspektach życia ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Jest on niezbędny także dla zapewnienia dostępu do informacji i usług, m.in. podczas nagłych przypadków. Język polski jest dla osób głuchych językiem obcym dlatego nie zawsze komunikat jest zrozumiały - dodaje Jarosław Duszak.

  Środowisko osób głuchych i słabosłyszących jeszcze do niedawna było pozostawione poza nawiasem życia i dyskursu społecznego, a prawa przynależne jego członkom nie były w należyty sposób respektowane. Rozwój technologii z pewnością pozwolił lepiej żyć osobom głuchym posługującym się językiem migowym - informuje Jarosław Duszak. Nie ulega wątpliwości, że Polska zrobiła w ostatnich latach ważny krok na drodze do pełnego włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością narządu słuchu - dodaje Jarosław Duszak.

  Podczas Międzynarodowego Dnia Języków Migowych w Drugiej Kawie porozmawiamy o barierach jakie stoją przed osobami głuchymi oraz dlaczego jest ważna znajomość języka migowego z Jarosławem Duszakiem wiceprezesem Zarządu Oddziału Opolskiego Polskiego Związku Głuchych.  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Dziel się swoją opinią i dowiedz się co myślą inni.
  Włącz się do dyskusji z aktywną społecznością 24opole.