Polityka_prywatności

  Polityka prywatności

  Serwis 24opole.pl szanuje prywatność swoich użytkowników. Przeczytaj dokładnie poniższe informacje, aby lepiej zapoznać się z wyznawaną przez nas polityką prywatności

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest 24opole.pl sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-071), przy ul. Armii Krajowej 7.
  Administrator zapewnia kontakt za pomocą adresu poczty elektronicznej admin(a)24opole.pl lub drogą pocztową.

  Czym są dane osobowe:

  "Dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

  Przetwarzanie Twoich danych przez 24opole.pl

  Przetwarzamy dane, które mogą obejmować również Twoje "Dane osobowe", jak również dane anonimowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • Zawarcia i realizowania umowy (umów) o świadczenie usług;
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • działań związanych z bezpieczeństwem;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);
  • kontaktu z Tobą inicjowanego z naszej strony;
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z 24opole.pl, w tym dokonywania transakcji płatniczych;
  • w celach marketingowych naszych produktów i usług;
  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera;
  • wzięcia udziału w konkursach;
  • komentowania artykułów;
  • wzięcia udziału w dyskusji toczącej się na forum;
  • dodania ogłoszenia;
  • monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie po słowach kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na 24opole.pl poprzez przeprowadzanie badań i analiz aby badać funkcjonalność i podnosić jakość Portalu.
  • realizowania zadań księgowych, reklamacyjnych, dochodzenia roszczeń, windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych;
  • w celu zachowania spójnośći oraz ciągłości historii danych wprowadzanych do portalu;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i bezpieczeństwa;

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, do czego jesteśmy zobowiązani odrębnymi przepisami.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane bez określenia terminu. Decydujące znaczenie mają przepisy prawa, czas istnienia usługi, wymagany czas archiwizowania zdarzeń.

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, przy dodawaniu ogłoszenia, podczas konkursów, podczas dodawania opinii i komentarzy oraz innych działań na łamach 24opole.pl. W wielu formularzach znajdujących się na stronach Portalu podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcesz podać swoich danych osobowych w sytuacjach kiedy zaistnieje oczywista konieczność, pewne funkcje portalu nie będą w odniesieniu do Twojej osoby działać częściowo lub całkowicie.

  Twoje prawa

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Wyjątkowe sytuacje, gdy Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione

  • Twoje dane osobowe udostępniamy w oczywistych sytuacjach zaufanym podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych.
  • Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.

  Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście profilowania

  Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w kontekście profilowania.

  Podstawa prawna

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

  • udzielona zgoda;
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak na przykład udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

  Polityka ws. cookie.

  Czym są cookies? Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki wykorzystywane do zapisu pewnych informacji w Twojej przeglądarce internetowej. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla komputera. Nie stanowią też zagrożenia dla przechowywanych przez Ciebie danych, dlatego nie zalecamy wyłączania ich obsługi w przeglądarkach. Zablokowanie plików cookie może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu. Pliki te moga być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez współpracujące z nami podmioty. Informowanie o korzystaniu z ciasteczek warunkuje Art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. Do czego używamy plików cookie?

  • utrzymania stanu zalogowania użytkowników
  • naliczania statystyk
  • zarządzania wyświetleń reklam
  • celów konfiguracyjnych zapamiętujących wybory użytkowników

  Zarządzanie plikami ciasteczek. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik ma też mozliwość usunięcia zapisanych wcześniej plików cookie. Cookies, a bezpieczeństwo. Stosowane przez nas pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich bezpośrednią identyfikację. Ciasteczka nie powodują zmian konfiguracyjnych przeglądarki internetowej ani innego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym użytkownika.

  Ciasteczka stron trzecich Portal nie przesyła do firm trzecich żadnych informacji o swoich użytkownikach. Proces wyświetlania reklam pochodzących od platform reklamowych wymaga jednak użycia JavaScriptu, który może umożliwiać platformom reklamowym odczyt wcześniej zapisanych ciasteczek, jak również zapisywać takie ciasteczka. Portal nie ma bezpośredniego wpływu na działanie takich platform, są one jednak zobowiązane do przestrzegania stosownych przepisów (w tym RODO) oraz zbierania zgód na stosowanie plików cookie w wybranych przez nich zastosowaniach. Brak zgody na zapisywanie plików cookie nie powoduje braku reklam, a raczej ich bardziej nieprzewidywalne i przypadkowe tematy. Dowiedz się więcej o tym, jak Google przetwarza dane osobowe