• 0
0
 
  • Wyświetleń: 2828
  • Dodano: 2017-11-27 / 08:00
  • Komentarzy: 0
  • Artykuł sponsorowany

Zmiany na rynku pracy

 
 
Zmiany na rynku pracy
Zmieniająca się gospodarka stworzyła zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i umiejętności, zaś przekształcenia strukturalne i ilościowe w sferze zatrudnienia spowodowały pilną potrzebę kształcenia i doskonalenia zawodowego wielu grup zawodowych.

Intensywny postęp cywilizacji, rozwój nowoczesnych technologii oraz związane z tym procesem nowe metody pracy powodują, że obecnie obserwuje się specyficzne wymagania, zwłaszcza różnych firm, w zakresie przygotowania zawodowego pracowników. Przedsiębiorstwa te chcą zatrudniać ludzi młodych, wszechstronnie uzdolnionych, biegle mówiących w kilku językach, o doskonałej kondycji psychofizycznej, gotowych do podejmowania zadań trudnych, złożonych i nowych.

Pracodawca zaczął wymagać od pracownika umiejętności wykonywania wielu zadań w obrębie jednego stanowiska pracy, a nie tylko pełnienia wycinkowej, bardzo ograniczonej funkcji. Dzisiejszy pracownik musi być przygotowany do zmian kwalifikacji zawodowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy, a także liczyć się z możliwościami utraty pracy. Dlatego ważne jest, aby ludzie wybierali zawód i miejsce pracy w sposób rozważny i rozsądny, bowiem wykonywany zawód wpływa na wszystkie sfery życia człowieka: tożsamość społeczną, poczucie sensu życia, styl życia, warunki materialne, a także kształtowanie cech osobowości. Oznacza to w praktyce nabycie umiejętności planowania kariery zawodowej i pokierowania swoim losem.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mając na uwadze konieczność dostosowania kwalifikacji do wymagań rynku i oferując szeroką gamę wysokiej jakości usług, pomagają konstruować indywidualne ścieżki karier zawodowych, zwiększając szanse na efektywne zatrudnianie osób bezrobotnych, poszukujących pracy, młodzieży przygotowującej się do startu zawodowego i skuteczne ograniczanie bezrobocia.

Artykuł sponsorowany

reklama

Wydarzenia pod patronatem portalu

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest całkowicie zamknięte.