• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 10383
  • Dodano: 2024-04-21 / 10:00
  • Komentarzy: 0

  Nowe zmiany w prawie spadkowym: Co warto wiedzieć?

  (Fot. Pixabay)

  Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowymi zmianami w prawie spadkowym, które wprowadzą istotne modyfikacje dotyczące przesłanek sporządzenia testamentu ustnego, uregulowania testamentu wojskowego oraz rozszerzenia katalogu osób nieuprawnionych do bycia świadkami testamentu.

  Zaostrzenie przesłanek sporządzenia testamentu ustnego

  Proponowane zmiany mają na celu zminimalizowanie ryzyka fałszowania testamentów ustnych. Testament ustny będzie można sporządzić jedynie w przypadku nagłych i szczególnych okoliczności, uniemożliwiających lub utrudniających sporządzenie testamentu w formie pisemnej, np. nagła poważna choroba. Konieczna będzie także obawa rychłej śmierci spadkodawcy.

  Nowe przepisy dotyczące testamentu ustnego audiowizualnego


  Projekt wprowadza także możliwość sporządzenia testamentu ustnego audiowizualnego za pomocą technik audiowizualnych, np. nagrania wideo, bez konieczności angażowania świadków.

  Skrócenie terminów stwierdzenia treści testamentu

  Zmiany mają na celu przyspieszenie procedury stwierdzenia treści testamentu ustnego. Treść testamentu będzie musiała być stwierdzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego sporządzenia, a w przypadku śmierci spadkodawcy - w terminie 3 miesięcy od śmierci.

  Skrócenie ważności testamentów szczególnych

  Zmniejszenie okresu ważności testamentów szczególnych, takich jak testament wojskowy, z 6 do 3 miesięcy (1 miesiąca w przypadku testamentu audiowizualnego).

  Nowe uregulowania w Kodeksie cywilnym

  Do Kodeksu cywilnego wprowadzona zostanie instytucja testamentu wojskowego, a likwidacji ulegnie testament podróżny.

  Rozszerzenie katalogu osób nieuprawnionych do bycia świadkami testamentu

  Katalog osób, które nie mogą być świadkami testamentu, zostanie poszerzony o partnerów, krewnych i powinowatych spadkodawcy oraz osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej, dla której przewidziano korzyść w testamencie.

  Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

  Projekt wprowadza również rozwiązania mające na celu zapobieżenie sytuacjom podwójnych postanowień spadkowych poprzez umożliwienie sądowi uchylenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

  Obecnie projekt Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".