• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 1466
  • Dodano: 2024-04-20 / 12:08
  • Komentarzy: 3

  Prawie 2 mld zł na wsparcie dla studentów

  (Fot. gov.pl)

  W projekcie podziału środków na dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów w 2024 roku zaplanowano 1,6 mld zł. Dodatkowo zostanie przeznaczonych 230 mln zł na remonty akademików i stołówek, a także ponad 54 mln zł na wydatki związane z przyznawaniem stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. W sumie na wsparcie dla studiujących przewidziano o 374 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. To wzrost o prawie 25 procent.

  Według ustawy budżetowej na 2024 rok środki do podziału między uczelnie wynoszą 1,6 mld zł. W podziale głównym dotacji zostało rozdysponowane 1,5 mld. Pozostała rezerwa (123,5 mln zł) przeznaczona jest do podziałów uzupełniających i korygujących w trakcie roku.

  Ze środków tych będą zwiększane dotacje m.in. na dodatkowe zapotrzebowania uczelni spowodowane wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, a także w związku ze zmianą od 1 października 2024 roku kryterium dochodowego uprawniającego studenta do otrzymania stypendium socjalnego. Próg ten zwiększy się z 1 294,4 zł do 1 570,5 zł (netto) na osobę w rodzinie studenta.

  Zwiększenie środków na pomoc finansową dla studentów


  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego. Wśród ministerialnych działań jest m.in. przekazywanie środków finansowych na pomoc materialną dla studentów. Łączny budżet państwa na ten rok obejmuje kwotę 1 mld 623 mln zł.

  - Chcemy wspierać całe środowisko akademickie, żeby dla wszystkich było oczywiste, że w Polsce warto się uczyć, studiować, pracować, zakładać rodziny i mieszkać. Nie chcemy, aby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę - mówi minister Dariusz Wieczorek.

  - Zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba te nakłady ponosić. One dotyczą kwestii zarówno bezpośrednio związanych ze średnią wypłatą stypendiów, ale również tych związanych ze sprawami socjalnymi oraz budową akademików czy stołówek - dodaje szef resortu nauki.

  - Chcemy, by również studenci niepełnosprawni mogli kontynuować kształcenie. Wiemy, że dobrze wykształcone osoby z niepełnosprawnościami mają ponad 30 proc. większe szanse na zatrudnienie na rynku pracy. Ta pomoc jest dla nich niezbędna - zaznacza wiceminister Maria Mrówczyńska.
  Stypendia dla studentów i doktorantów

  O 178 mln zł zwiększy się dotacja na świadczenia dla studiujących. Obejmie ona: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

  Formy pomocy materialnej dla studentów:


  stypendium socjalne
  stypendium rektora
  stypendium dla osób niepełnosprawnych
  zapomogi

  Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty z 1 294,4 zł. Od 1 października 2024 roku próg ten zwiększy się do 1 570,5 zł netto.

  Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta.

  Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

  Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  Przyznawanie i wypłacanie świadczeń


  Minister Nauki przyznaje dotacje na świadczenia dla studentów nadzorowanym uczelniom publicznym, uczelniom niepublicznym i uczelniom kościelnym (tj. uczelniom, które na mocy odpowiednich ustaw otrzymują dotację na świadczenia dla studentów na zasadach określonych dla uczelni publicznych). Uczelnie resortowe (artystyczne, medyczne itd.) otrzymują dotacje na ten cel od swoich ministrów nadzorujących.

  Stypendia są przyznawane na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr - przez okres do 5 miesięcy.

  Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

  Budowa i modernizacja akademików dla poprawy jakości studiowania


  Ministerialne wsparcie dotyczy również zwiększenia środków finansowych na remonty akademików i stołówek. Na ten cel zaplanowano w tym roku o 196 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. W sumie będzie to 230 mln zł.

  - Finansowanie to pozwoli studentom godnie studiować, ale też w odpowiednich warunkach mieszkać. Wiemy, że standard niektórych polskich akademików nie przystaje do dzisiejszych czasów. Konieczna jest ich modernizacja i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych - mówi podsekretarz stanu w MNiSW Maria Mrówczyńska.

  To kolejne działania resortu, które pomogą stworzyć jeszcze lepsze warunki mieszkalne dla polskich studentów. Przypomnijmy, że pod koniec 2023 roku minister Dariusz Wieczorek zadecydował o przekazaniu 150 mln zł na modernizację akademików. To środki, które zostały przyznane w formie zwiększenia subwencji na rok 2023. Dofinansowanie trafiło do niemal 90 uczelni.

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2024-04-20 13:03:47 [31.60.113.*] id:1672136  
  liberty: Napisał postów [5298], status [Szycha] Reputacja
  Jakich studentów? Znowu będą marnować kasę dla szoszonów? Studia powinny być płatne jak w USA a nie bezpłatne!!! Czemu w biednej Polsce obcy mają studia na nasz koszt a w bogatych stanach ludzie płacą???

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]
  2024-04-20 17:33:11 [31.60.85.*] id:1672138  
  JutroalboWcale: Napisała postów [510], status [starszy pismak] Reputacja
  Popieram w 100%
  2024-04-20 12:55:23 [89.64.107.*] id:1672134  
  Mario1: Napisał postów [1188], status [zrobił/a karierę] Reputacja
  Czym Wy się chwalicie pieniądze z KPO,które i tak trzeba będzie zwrócić.

  Nick:
  Treść: