• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 1128
  • Dodano: 2021-02-22 / 16:00
  • Komentarzy: 0

  Trwa nabór wniosków do IV edycji konkursu na Projekt Teatralny

  Trwa nabór wniosków do IV edycji konkursu na Projekt Teatralny
  W nadziei na znalezienie i umożliwienie realizacji przedsięwzięć bliskich estetyce teatru w jego eksperymentalnej formie, Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu rozpoczął nabór wniosków do IV edycji Konkursu na Projekt Teatralny w ramach programu Triennale Modelatornia.

  Eksperymentalna scena Modelatornia to przestrzeń realizacji innowacyjnych projektów artystycznych. Idea Modelatorni nawiązuje do tradycji poszukiwań teatralnych realizowanych w latach 1959-1964 w Opolu przez Jerzego Grotowskiego i Teatr 13 Rzędów.

  IV edycja konkursu skupia się wokół hasła KATHARSIS - antycznej koncepcji oczyszczenia. Można zgłaszać prace, które korespondują z hasłem w szerszym wymiarze, bez ograniczania się do kontekstu pandemii koronawirusa,
  Celem IV edycji jest wyłonienie przez określone w Regulaminie etapy, co najmniej jednego zwycięskiego Projektu finansowanego przez Teatr im. Kochanowskiego w Opolu, realizowanego na scenie Modelatornia, przy włączeniu do współpracy członków zespołu Teatru.

  Na Konkurs zgłaszane mogą być zarówno projekty przedstawień, jak i prac o charakterze eksperymentalnym i laboratoryjnym, przy czym w przypadku tych drugich projekt uwzględniać powinien publiczne pokazy efektów pracy w postaci warsztatów, pokazów work-in-progress, prób otwartych itp. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy teatru,

  NABÓR projektów Teatralnych do IV edycji Konkursu trwa do 31 marca 2021 roku.

  Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną do 30 kwietnia 2021 na stronie internetowej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

  W konkursie wybierany jest co najmniej jeden Projekt Teatralny, przy czym, w zależności od nadesłanych zgłoszeń i możliwości finansowych Organizatora, Jury powołane przez Organizatora ma prawo do zwiększenia liczby projektów, jakie mogą zostać wybrane w ramach Konkursu.

  Zgłoszenia projektów konkursowych należy dokonać w formie papierowej na adres:
  Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Plac Teatralny 12
  45-056 Opole
  z dopiskiem KONKURS MODELATORNIA/IV EDYCJA lub w formie elektronicznej na adres e-mail: modelatornia@teatropole.pl

  Wyłonionemu w trzecim etapie konkursu projektowi teatralnemu, Teatr im. Jana Kochanowskiego udostępnia scenę Modelatornia wraz z obsługą techniczną, zaplecze administracyjne i socjalne oraz budżet w wysokości 80.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), wliczając honoraria. W przypadku podjęcia przez Jury decyzji o nagrodzeniu więcej niż jednego Projektu Teatralnego budżety każdego z nich będą negocjowane z laureatami indywidualnie.

  Konkurs jest adresowany wyłącznie do czynnych reżyserów teatralnych, kolektywów teatralnych oraz studentów ostatnich lat reżyserii.
  Patronat 24opole
  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".