• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1928
  • Dodano: 2020-11-22 / 08:00
  • Komentarzy: 0

  Do końca listopada można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start

  Do końca listopada można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start

  (Fot. Archiwum)

  To ostatnie chwile, by rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o dofinansowanie do wyprawki szkolnej złożyli wniosek. Na złożenie dokumentów do świadczenia "Dobry Start" jest czas do końca listopada.


  "Dobry Start" to świadczenie w wysokości 300 złotych, które przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko. W tym roku do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek to ok. 1,4 mld złotych.

  Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia uczniów już otrzymała wsparcie. Rodzice mają czas na złożenie dokumentów tylko do końca listopada 2020 roku.

  Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną - przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej - oraz w formie tradycyjnej, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 wnioski można składać w terminie:

  - od 1 lipca do 30 listopada br. - wnioski składane wyłącznie w formie elektronicznej,
  - od 1 sierpnia do 30 listopada br. - wnioski składane w formie papierowej.

  Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do końca sierpnia gwarantuje wypłatę należnego świadczenia do końca września.

  Złożenie wniosku po 30 listopada skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.

  Jeżeli do 30 listopada 2020 r., toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

  Sposób składania wniosków:

  - drogą elektroniczną: Empatia, bankowość elektroniczna (od 1 lipca br.),
  - osobiście w MCŚ w Opolu ( od 1 sierpnia br.),
  - pocztą (od 1 sierpnia br.).

  Adres jednostki: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (VII piętro) 45-057 Opole,

  Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

  Świadczenie Dobry Start pierwszy raz wypłacono w 2018 roku. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

  Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".