• Autor: kam_ila
  • Wyświetleń: 2236
  • Dodano: 2022-07-23 / 13:02
  • Komentarzy: 2

  Rozwój sieci dróg krajowych na Opolszczyźnie

  Wśród zadań realizowanych przez GDDKiA na terenie woj. opolskiego kilka z nich to budowy zupełnie nowych tras, dzięki którym znacznie poprawi się przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort jazdy. Budowa obwodnic ma także na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, które docelowo te inwestycje ominą.


  W ramach tych zadań bardzo istotnym dla woj. opolskiego jest budowa pierwszego odcinka trasy ekspresowej S11, czyli obwodnicy Olesna na odcinku prawie 25 km (docelowo S11 na terenie woj. opolskiego będzie miała ok. 56 km). Poza tym realizujemy jeszcze prace przy budowie obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 oraz Praszki w ciągu DK45.

  Nowe odcinki dróg krajowych w budowie - Obwodnica Kędzierzyna-Koźla

  Po wydaniu w czerwcu 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,3 km, wykonawca przystąpił do prac w terenie. Aktualne zaawansowanie dla tego zadania wynosi już ponad 80 proc. W ramach robót drogowych na całej długości trasy głównej położono warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa oraz podbudowę bitumiczną. Jest już także warstwa wiążąca. Na odcinku 6 km położono już warstwę ścieralną.

  Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe przy budowie ronda turbinowego na początkowym odcinku obwodnicy na skrzyżowaniu z istniejącą DK40, m.in. w zakresie układania warstwy ścieralnej. Trwają również prace związane z budową kolejnych trzech rond.

  Prowadzone są prace na obiektach inżynierskich. Na obiekcie nad kanałem Gliwickim, jednym z najdłuższych i najbardziej charakterystycznych w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla trwają już prace wykończeniowe. Głównymi elementami konstrukcji są tutaj łuki stalowe, do których podwieszony jest pomost stalowy z płytą betonową.

  Inwestycja przewiduje budowę 18 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale br.

  Obwodnica Olesna

  Niespełna 25-kilometrowa obwodnica Olesna jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Zaawansowanie prac wynosi około 50 proc.

  Finalizowane są roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Kontynuowane są prace w zakresie układania warstw konstrukcyjnych jezdni. Warstwa podbudowy z kruszywa jest już widoczna na znacznym odcinku trasy głównej. Wykonawca kontynuuje prace przy układaniu warstw bitumicznych (podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca). Prowadzone są prace na 24 obiektach mostowych, m.in. w zakresie ustrojów nośnych oraz prac wykończeniowych niektórych z obiektów oraz zbrojenia i betonowania przyczółków.

  Prowadzone są również prace przy budowie węzła Olesno, tj. skrzyżowania drogi ekspresowej S11 z DW487 (trasa Byczyna - Olesno).

  Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej S, dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł Olesno wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz kolejne dwa ronda - na początku i końcu obwodnicy. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to II kwartał 2023 roku.

  Obwodnica Praszki

  Obwodnica Praszki jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km. Dla tego zadania zaawansowanie prac wynosi obecnie ok. 80 proc.

  Na trasie głównej położono na prawie całej długości warstwę wiążącą. Prowadzone są również prace przy budowie rond i na dziesięciu obiektach mostowych. Zaawansowanie dla branży mostowej jest na poziomie około 90 proc. Ponadto trwają prace związane z profilowaniem rowów oraz humusowaniem.

  Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Planowany termin oddania inwestycji to II kwartał 2023 roku.


  Odcinki dróg krajowych w rozbudowie

  Niedawno zakończyliśmy prace na 2,8 km odcinku DK39 od Smarchowic do Namysłowa. W tym roku oddamy kierowcom kolejne przebudowane trasy w ciągu dróg krajowych - w tym DK41 w Wierzbięcicach (3,5 km), DK45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km) oraz DK45 od końca obwodnicy Praszki do granicy woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km). W przyszłym roku planowane jest zakończenie prac na DK46 od granicy woj. opolskiego i dolnośląskiego do obwodnicy Kamienicy - Paczków (5,7 km).

  Do końca br. planujemy rozpoczęcie prac związanych z rozbudową kolejnych odcinków, w tym DK40 w Głuchołazach (0,89 km), Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km) oraz DK46 - Nysa - Pakosławice (6,1 km)

  Przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji drogowych w woj. opolskim
  Zanim maszyny drogowe wjadą na plac budowy, niezbędne jest przygotowanie dokumentacji i uzyskanie stosownych zezwoleń. Proces prac przygotowawczych, trwa znacznie dłużej niż sama realizacja. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle realizujemy prace przygotowawcze dla kolejnych zadań. Wśród nich są takie, dla których przewidziano budowę nowych odcinków dróg oraz takie, których efektem będzie rozbudowa istniejących tras w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy, przy jednoczesnym dostosowaniu do nośności 11,5 t/oś.

  Aktualnie na etapie dokumentacji są zadania dla około 140 km - w tym budowy nowych odcinków oraz rozbudowy istniejących tras na łączną kwotę około 3,7 mld zł.

  Zdjęcie (1/6)

  (Fot. GDDKiA)

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2022-07-24 10:19:38 [46.134.68.*] id:1644324  
  kemotazi: Napisał postów [286], status [maniak] Reputacja
  bez UE byli byśmy w czarnej dziurze.

  Nick:
  Treść:
  2022-07-23 18:46:48 [83.30.15.*] id:1644316  
  dzony: Napisał postów [5903], status [VIP] Reputacja
  płacimy podatki to się w koncu nam należy ty drogi bezproduktywny na utrzymaniu NASZYM urzędniku.

  Nick:
  Treść: