Rzetelność informacji o imprezach gwarantują poszczególne lokale.
  Rozrywka

  Muzeum Śląska Opolskiego

  zaprasza na:

  Wystawa "Cementownie Opola. Przemysł w strukturze miasta" w MŚO

  24

  marca

  2023

  PIĄTEK

  ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
  77 453 66 77
  Muzeum Śląska Opolskiego
  Ceny biletów

  wstęp:

  BRAK INFORMACJI

  Start imprezy

  start imprezy:

  00:00

  Rezerwacje

  rezerwacje:

  BRAK INFORMACJI

  Jakie znaczenie dla Opola miało powstanie tu na przestrzeni kilkudziesięciu lat dziewięciu cementowni? Jakie wartości ma zachowany jeszcze zasób materialny dawnych cementowni? Czy historia przemysłu cementowego wymaga wyeksponowania i opowiedzenia w przestrzeni miasta, czy w obiekcie muzealnym? Co mieszkańcy (ale też nasi goście) wiedzą na temat historii industrialnej Opola? To pytania pojawiające się w dyskusjach nad historią Opola drugiej połowy XIX i XX wieku, które skłoniły nas do refleksji i poszukiwania odpowiedzi w formie przygotowania wystawy czasowej "Cementownie Opola. Przemysł w strukturze miasta".


  Dziedzictwo przemysłowe

  Prezentacja dziedzictwa przemysłowego jest trudnym wyzwaniem, jest to zasób materialny najsłabiej rozpoznany i rzadko podlegający ochronie. W Opolu część cementowni została całkowicie zburzona, obiekty niektórych są zaadaptowane na inne cele lub stoją puste - od lat bez wyposażenia i przedmiotów związanych z przetwarzaniem surowców, produkcją cementu, zachowało się stosunkowo niewiele dokumentów, planów i innych pamiątek. Odchodzą także ludzie, którzy pamiętają działalność cementowni opolskich w drugiej połowie XX wieku. Sytuacja ta wpisuje się dokładnie w konkluzje określone przez jednostki zajmujące się ochroną dziedzictwa przemysłowego Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS i Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, że: Dziedzictwo przemysłowe jest niezwykle podatne na zniszczenie, często jest zagrożone, tracone z powodu braku świadomości i właściwej oceny jego znaczenia, braku należytej dokumentacji lub ochrony, ale także w następstwie zmieniających się trendów ekonomicznych, negatywnego postrzegania rozwiązań dotyczących ochrony środowiska lub po prostu na skutek znacznych rozmiarów i złożoności obiektów .