Rozrywka
  Rzetelność informacji o imprezach gwarantują poszczególne lokale.

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

  Piastowska 18-19-20, 45-081 Opole

  • telefon: 77 40 66 430
  • rezerwacje:
  • email: sekretariat@wbp.opole.pl
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu to nie tylko wypożyczalnia, magazyny książek i czytelnie, to także salon wystawienniczy, wydawnictwo, miejsce spotkań autorskich, koncertów, prezentacji filmów, lekcji, konkursów itp.

  Biblioteka obejmuje swą działalnością statutową także zespół zamkowo-parkowy wraz ze zgromadzonymi w nim zbiorami oraz wykonuje zadania o charakterze instrukcyjno-metodycznym, szkoleniowym i z zakresu nadzoru merytorycznego nad placówkami bibliotecznymi funkcjonującymi na terenie województwa opolskiego, wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

  Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnego rodzaju zbiory, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Pełni funkcję ośrodka informacji i bibliografii. Specjalizuje się w gromadzeniu i rejestrowaniu dokumentów regionalnych. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią publicznych bibliotek samorządowych w województwie opolskim oraz pełni zadania powiatowe dla powiatu opolskiego ziemskiego. Biblioteka prowadzi również bogatą działalność edukacyjną i kulturalną.

  WBP w Opolu udostępnia swoje zbiory oraz bazy komputerowe w agendach Działu Udostępniania: czytelni, wypożyczalni, czytelni internetowej, czytelni w zamku w Rogowie, Oddziale Zbiorów Obcojęzycznych, Oddziale Muzycznym, Bibliotece Austriackiej - Österreich-Bibliothek oraz w Dziale Informacji, Bibliografii i Promocji.
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

  styl

  muzyki

  Brak informacji.

  godziny

  otwarcia

  Brak informacji.

  próg

  wiekowy

  Brak informacji.

  telefoniczna

  rezerwacja

  BRAK ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ IMPREZ DLA TEGO LOKALU.