• 0
0
 
Rozrywka
Rzetelność informacji o imprezach gwarantują poszczególne lokale.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

Minorytów 4

  • telefon: 77 454 80 30
  • email: sekretariat@mbp.opole.pl
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

Na terenie miasta działa 18 placówek bibliotecznych, w których zgromadzono 310 663 woluminów, ponad 10 406 multimediów. W 2014 roku odwiedziło nas 461 616 osób, spośród których zarejestrowano ponad 35 559 użytkowników, którzy wypożyczyli 648 709 jednostek zbiorów. Odwiedzającym nasze placówki udzielono ponad 163 190 informacji.

Biblioteka stara się umacniać i inspirować zainteresowania czytelnicze oraz promować uznanie dla literatury i sztuk pięknych poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska literackiego i naukowego, artystycznego i organizowanie wystaw, konkursów, zabaw literackich itp. Udostępnianie zbiorów we wszystkich placówkach odbywa się zgodnie z Regulaminem dla korzystających ze zbiorów MBP w Opolu.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

styl

muzyki

Brak informacji.

godziny

otwarcia

Brak informacji.

próg

wiekowy

Brak informacji.

telefoniczna

rezerwacja

Brak informacji.