• Autor: kam_ila
  • Wyświetleń: 807
  • Dodano: 2022-07-11 / 12:31
  • Komentarzy: 0

  Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego po raz 13.

  (Fot. Dżacheć)

  W 2022 roku Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła po raz trzynasty zaprasza mieszkańców województwa oraz samorządy, stowarzyszenia, fundacje, inwestorów i projektantów, do udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

  Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 sierpnia br.

  Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi poprzez nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przyczyniających się do lepszego życia mieszkańców naszego regionu.

  W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30.06.2022 r. w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych. Oceny dokona Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

  Już w październiku mieszkańcy Opolszczyzny będą mogli w ramach internetowego głosowania na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2022 wybrać ulubioną inwestycję. Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów zostanie opublikowana na początku października.


  Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na listopad br., podczas uroczystości rozdania nagród.

  Nagroda główna zwana Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia. Zarówno nagroda główna, jak i wyróżnienia, przyznawane są w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej.

  Nagrody mają charakter honorowy-laureat nagrody głównej otrzymuje pamiątkową tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji. Wyróżnieni laureaci otrzymają pamiątkowe elementy plastyczne oraz dyplomy.

  Dodatkowo okolicznościowymi upominkami obdarowani zostaną internauci, którzy wzięli
  udział w głosowaniu i najtrafniej uzasadnili swoje wybory.

  Ponadto realizacje, które zostaną nagrodzone i wyróżnione, zostaną zgłoszone przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Opole do kolejnej edycji ogólnopolskiego Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

  W poprzednich dwunastu edycjach konkursu zgłoszono w sumie 257 realizacji, z czego 82 zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.

  reklama

  Więcej zdjęć

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".