• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1148
  • Dodano: 2022-02-15 / 07:40
  • Komentarzy: 0

  Ponad 2 miliony złotych na konkursy dla organizacji pozarządowych

  (Fot. UMWO)

  Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejne pięć konkursów ofert dla sektora pozarządowego na łączną kwotę 2 180 000 zł. Tym razem dofinansowanie przeznaczone jest na projekty związane z kulturą, turystyką (w tym ochroną turystów i turystyką rowerową) oraz promocję produktów lokalnych i tradycyjnych.


  Jak mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, co roku zarząd stara się coraz więcej pieniędzy przeznaczać na takie zadania. Na konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zarząd województwa przeznaczył w tym roku 1 000 000 zł. - To o 250 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku - informuje wicemarszałek Kubalańca. To pieniądze na inicjatywy mające na celu rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży; promocję twórców związanych z regionem, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, promocję i wspieranie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz "kulturę dla rodziny", czyli organizację imprez kulturalnych, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej.

  150 tysięcy złotych będzie na zadania związane z ratownictwem i ochroną turystów w regionie. Dofinansowane będą projekty związane m.in. z zabezpieczeniem ruchu turystycznego oraz poprawą bezpieczeństwa turystów, podnoszeniem kwalifikacji kadry ratowników. Na otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa zarząd przeznaczył 650 000 zł. Dofinansowane będą projekty popularyzujące wiedzę o walorach turystyczno-krajoznawczych województwa; promujące i rozwijające produkty turystyczne, podnoszące standardy i poziom oferty turystycznej, zwiększające dostępność i atrakcyjność szlaków turystycznych.

  Po raz pierwszy w tym roku organizowany jest konkurs na pod hasłem "Opolskie na rowery" - to propozycja organizacji 23 wycieczek rowerowych z okazji Święta Województwa Opolskiego w terminie od 11 czerwca do 28 sierpnia 2022 r. (po 2 w każdym z powiatów oraz 3 w Opolu i powiecie opolskim). Zarząd przewidział 10 000 zł na każdą wycieczkę. Skąd pomysł na taki konkurs? Jak mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, w 2021 roku z powodów pandemii z okazji Święta Województwa Opolskiego zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w małych rajdach pod hasłem "Opolskie na rowery". - Taka forma wspólnego świętowania bardzo się mieszkańcom spodobała i wielokrotnie dopytywali czy odbędzie się kolejna edycja. Stąd nasza propozycja - dodaje.

  I wreszcie ostatni z ogłaszanych dziś konkursów to konkurs na zadania związane z ideą "Opolskie ze smakiem" i promocją produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych - przeznaczono na niego 150 000 zł. Wspierane będą m.in. wydarzenia promujące produkty tradycyjne i lokalne na Opolszczyźnie oraz ideę Opolskie ze smakiem, wydawanie publikacji na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Opolszczyzny, warsztaty dot. wytwarzania żywności metodami tradycyjnymi, konkursy związane z produktami tradycyjnymi i lokalnymi oraz organizowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz internetowej do promocji i sprzedaży produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych w regionie.

  Wszystkie konkursy kierowane są do organizacji pozarządowych, działających dla mieszkańców regionu, a oferty trzeba będzie składać w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Szczegóły i ogłoszenia będą dostępne na stronie opolskie.pl w zakładce "Otwarte konkursy ofert".
  Szymon Godyla Szymon Godyla Szymon Godyla
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".