• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1117
  • Dodano: 2021-12-08 / 18:59
  • Komentarzy: 0

  Na Politechnice Opolskiej powstaje pierwsze w kraju centrum projektowania uniwersalnego

  (Fot. Archiwum)

  W ciągu niespełna pół roku na Politechnice Opolskiej rozpocznie działalność pierwsze w Polsce centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku.


  - Projektowanie uniwersalne polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Produkty, w naszym przypadku mówimy o przedmiotach codziennego użytku, powinny zostać utworzone w taki sposób, aby mogli z nich korzystać wszyscy, niezależnie od tego czy są sprawni czy nie - tłumaczy prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

  - Dotychczas większość działań nastawiona była na usuwanie wszelkich możliwych barier ograniczających dostęp lub możliwość użytkowania przez osoby z różnego rodzaju ograniczeniami. Ideą projektowania uniwersalnego w tym obszarze jest tworzenie nowych przedmiotów w taki sposób, aby tych ograniczeń nie było - podkreśla prof. Krystian Czernek, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

  - Projektowanie uniwersalne to projektowanie skupiające się i jednocześnie uwzględniające potrzeby dostępności dla wszystkich grup odbiorców takich jak m. in. osoby z niepełnosprawnością (np. ze schorzeniami układu wzroku czy też słuchu), ale również z ograniczeniami związanymi z wiekiem. Odpowiedni design dopasowany do tych potrzeb, który może przyjmować różną formę np. rzeczy prostych w tym odpowiedniego kształtu uszka filiżanki do kawy lub kształtu końcówki przewodu urządzenia, tak aby wygodnie wyciągnąć ją z gniazdka, powinien być czymś oczywistym w ujęciu tych potrzeb. Budowanie wiedzy w tym zakresie po prostu się opłaca, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje - zaznacza dr inż. Michał Böhm z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, kierownik projektu.

  To właśnie na Wydziale Mechanicznym w ciągu niespełna pół roku powstanie pierwsze w Polsce centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku na które uczelnia otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju blisko 2,5 mln zł. Partnerami projektu są Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Politechnika Krakowska. Prace związane z powstaniem placówki już trwają.

  W centrum będzie znajdowało się laboratorium dostępności i projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku.

  Głównym celem działalności centrum jest przede wszystkim współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym z zakresu projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku - w centrum będzie punkt informacyjno-konsultacyjny dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego, w ramach projektu będą prowadzone także cykle szkoleń dla podmiotów z otoczenia gospodarczego, pracowników uczelni oraz studentów. Projekt zakłada także wprowadzenie do siatek studiów na kierunkach związanych z wzornictwem przemysłowym przedmiotu: projektowanie uniwersalne.

  - Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, instytucjami jak np. PFRON wpłyną pozytywnie na rozwój samego centrum, ale przede wszystkim na uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności, jak również pośrednio na definiowanie przyszłych działań w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy - mówi prof. Grzegorz Robak, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

  Projekt Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".