• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1053
  • Dodano: 2021-04-06 / 08:02
  • Komentarzy: 0

  Studenci w trudnej sytuacji mogą starać się o wsparcie finansowe

  Studenci w trudnej sytuacji mogą starać się o wsparcie finansowe

  (Fot. Archiwum)

  Studenci którzy w wyniku trwającej pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi. Maksymalna kwota wsparcia to 1500 zł. W czasie pandemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim.


  Oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu pogorszenia stanu zdrowia studenta w wyniku trwającej pandemii, bądź z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny w następstwie rozprzestrzeniania się COVID-19.

  Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować, że znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wniosek bez załączonych dokumentów nie może być podstawą przyznania zapomogi.

  Wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi, należy złożyć klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
  oraz dokumenty świadczące o przejściowym pogorszeniu sytuacji życiowej, np.: zaświadczenie lekarskie, dokument potwierdzający leczenie szpitalne, fakturę VAT lub rachunek, które potwierdzają poniesione wydatki w związku z trudną sytuacją życiową, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, dokument potwierdzający utratę źródła dochodu.

  Maksymalna kwota jednej zapomogi od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1500 zł.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".