• Wyświetleń: 507
  • Dodano: 2021-02-02 / 15:00
  • Komentarzy: 0
  • Artykuł sponsorowany

  Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego

  Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego
  Ubezpieczenie turystyczne pozwoli nam uniknąć kosztów wielu nieprzewidzianych zdarzeń podczas podróży. Ważne, żeby taka ochrona obejmowała jak najwięcej ryzyk, nie tylko związanych z leczeniem, ale także np. z odpowiedzialnością cywilną. Jednocześnie, kiedy już dojdzie do zdarzenia objętego ubezpieczeniem, powinniśmy przede wszystkim powiadomić o tym ubezpieczyciela. Jak zgłosić szkodę? O czym należy pamiętać?

  Powiadom o szkodzie centrum alarmowe


  Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Powinniśmy być świadomi tego, jaki jest zakres ochrony, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę, a jakie są wyłączenia odpowiedzialności. Musimy wiedzieć, jakie zdarzenia możemy zgłosić ubezpieczycielowi. Kolejna kwestia dotyczy tego, co należy zrobić, kiedy dojdzie do szkody. Warto zapisać sobie numer telefonu do centrum alarmowego, żeby mieć go pod ręką, kiedy będziemy go potrzebować. Należy też sprawdzić, jakie informacje będziemy musieli podać w czasie rozmowy z pracownikiem ubezpieczyciela.


  W przypadku korzystania z oferty firmy Aviva (więcej informacji: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-turystyczne/) w razie nagłego zachorowania lub jeśli przydarzy się nam wypadek, powinniśmy natychmiast poinformować o tym ubezpieczyciela:  • dzwoniąc pod numer +48 22 557 44 44, +48 22 205 50 60

  • wysyłając e?maila na adres medical@europ-assistance.pl.


  Najwygodniejszą formą kontaktu, szczególnie jeśli potrzebujemy pomocy jak najszybciej, jest oczywiście zgłoszenie telefoniczne. W większości nagłych wypadków wystarczy jeden telefon na infolinię wypadkową i wówczas rozliczenie odbywa się już bezgotówkowo, między Avivą a jednostką medyczną, która udziela nam pomocy. Wystarczy podać numer polisy i zgłosić potrzebę pomocy. To bardzo ułatwia poradzenie sobie z trudną sytuacją, taką jak np. skręcenie kostki na stoku we Włoszech. Wówczas odchodzi nam stres związany z barierą językową, ponieważ nasz operator obsługuje w kilku językach.


  Zgłaszając szkodę do Avivy, należy podać następujące dane:  • imię i nazwisko, datę urodzenia,

  • numer polisy,

  • datę i miejsce zdarzenia,

  • nazwę i adres szpitala lub jednostki medycznej, w których udzielono pomocy,

  • opis okoliczności zdarzenia i objawów choroby,

  • datę wyjazdu z Polski (jeśli do zdarzenia doszło za granicą).


  Zgłoszenie szkody może nastąpić również po powrocie do domu, jeśli nie dotyczy to spraw nagłych, a np. odszkodowania z tytułu kradzieży czy świadczenie z tytułu NNW. Wówczas komplet dokumentów należy wysłać e-mailem na adres: szkody@aviva.pl lub pocztą pod adres:


  Aviva TUO SA
  Likwidacja Szkód Majątkowych i Osobowych
  ul. Inflancka 4b
  00-189 Warszawa


  Jakie dokumenty należy przygotować?


  Zgłoszenie szkody wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji i jej dostarczenia do ubezpieczyciela. Chodzi tutaj o dokumenty podstawowe, takie jak:  • formularz zgłoszenia roszczenia,

  • kopia dokumentu tożsamości poszkodowanego lub jego opiekuna prawnego - jeśli np. jest niepełnoletni,

  • kserokopia dokumentacji medycznej z udzielenia pomocy lekarskiej,

  • inne dokumenty wskazane przez konsultanta infolinii lub pracownika odpowiedzialnego za rozliczenie roszczenia.


  Mogą być także potrzebne dokumenty dodatkowe, takie jak:  • oryginały rachunków, kwitów kasowych, faktur czy zeznania świadków,

  • protokół wypadkowy, protokół BHP, notatka służbowa policji, postanowienie prokuratury - w przypadku nieszczęśliwego wypadku,

  • kopia prawomocnego postanowienia sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora - jeśli uprawnionym poszkodowanym jest niepełnoletni, którego opiekunem nie jest rodzic.


  O tym, jakie dokumenty są w danym przypadku niezbędne, poinformuje osoba przyjmująca zgłoszenie, ewentualnie zostaniemy poinformowani o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Informację na temat wymaganych dokumentów znajdziemy również w OWU.


  Wyłączenia w ubezpieczeniu, czyli kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone


  Przed zawarciem umowy ubezpieczenia podróżnego warto zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności, czyli przypadkami, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, do których doszło w następstwie:  • działań wojennych czy stanu wojennego,

  • popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,

  • udziału w misjach o charakterze militarnym, stabilizacyjnym lub humanitarnym,

  • utraty wartości handlowej,

  • prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej lub wykonywania zawodu przez ubezpieczonego lub jego bliskich.


  Nie są to wszystkie wyłączenia odpowiedzialności. Warto zapoznać się OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia), żeby wiedzieć, kiedy możemy skorzystać ze świadczenia od ubezpieczyciela.  Artykuł sponsorowany

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".