• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1649
  • Dodano: 2020-12-22 / 13:05
  • Komentarzy: 0

  Nowe rozporządzenie w sprawie matur i egzaminu ósmoklasisty

  Nowe rozporządzenie w sprawie matur i egzaminu ósmoklasisty

  (Fot. Archiwum)

  Rozporządzenie ministra edukacji zawiera nie tylko nowe zasady przeprowadzania egzaminów końcowych - ósmoklasisty i matur, ale także określa zasady organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw.


  To już oficjalne. - W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych" - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji.

  W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdadzą egzamin maturalny i uzyskają świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania.

  Wyjątkowo do egzaminów ustnych będą mogli przystąpić absolwenci, którzy starają się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik egzaminu ustnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego albo są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

  Pozostali maturzyści, którzy nie będą zdawać egzaminów ustnych, na świadectwach maturalnych, w miejscu, gdzie wpisywane są wyniki egzaminów ustnych, będą mieli adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano". Uczniowie i absolwenci, którzy składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyli, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 7 lutego 2021 r

  Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021.

  Wprowadza zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej. W okresie ferii zimowych dopuszcza się organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania, tzw. półkolonie dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".