• 0
0
  • Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1841
  • Dodano: 2020-09-24 / 17:49
  • Komentarzy: 0

Tysiące firm z drugą szansą na zwolnienie ze składek w ZUS

 
 
Tysiące firm z drugą szansą na zwolnienie ze składek w ZUS

(Fot. Archiwum)

Nawet 17 tysięcy kolejnych firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Sprawa dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na zwolnienie ze składek między marcem a czerwcem tego roku.

Jest druga szansa

Do końca czerwca przedsiębiorcy mogli składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

W regionie takie wnioski za marzec złożyło 34,8 tys. płatników, za kwiecień 38 tys., a za maj 38,3 tys. przedsiębiorców, firm i samozatrudnionych. W sumie, w województwie opolskim ZUS umorzył przedsiębiorcom 292,8 mln zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W skali kraju o zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj aplikowało w zależności od miesiąca od 1 mln 660 tys., do 1 mln 835 tys. podmiotów.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym. Dodatkowe wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na zwolnienie z opłacania składek kolejnych przedsiębiorców, a sprawa może dotyczyć nawet 17 tys. firm w całej Polsce.

Czego dotyczą nowe okoliczności?

Tego, że wobec przedsiębiorstw, które na 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała. Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości w opłacaniu składek wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać. Takie założenie może oznaczać, że więcej firm niż dotychczas będzie mogło skorzystać z tej formy ulgi w ramach tarczy antykryzysowej.

Dodatkowa weryfikacja obejmuje firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie z opłacania składek do 30 czerwca, ale z powodu zaległości nie otrzymali ulgi, w najbliższych dniach otrzymają z ZUS specjalny formularz, który powinni przesłać do Zakładu do 7 dni od daty otrzymania pisma.

reklama

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".