• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 1498
  • Dodano: 2024-03-01 / 08:43
  • Komentarzy: 0

  Emeryci i renciści z wyższymi świadczeniami

  (Fot. Archiwum)

  Rusza tegoroczna waloryzacja emerytur i rent. Na wyższe świadczenia od 1 marca może liczyć około 266 tys. osób w regionie. Podwyżką zostaną objęte nie tylko emerytury i renty ale też szereg dodatków.

  Podwyżka z urzędu

  W tym roku waloryzacja ma charakter procentowy. Tegoroczny wskaźnik to 112,12 proc., a to oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc.

  - Od marca najniższa emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy i najniższa renta rodzinna wzrośnie o ponad 192 złote i przez najbliższy rok wyniesie 1780,96 złotych brutto. Ponadto podwyżki świadczeń mogą oczekiwać osoby, którym ZUS przyznał i wypłaca renty socjalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

  ZUS przeprowadzi waloryzację z urzędu, dlatego nie trzeba składać żadnych wniosków. Przeliczone będą świadczenia emerytów i rencistów, którzy mieli do nich prawo na 29 lutego br. Waloryzacja będzie potwierdzona decyzją o nowej kwocie świadczenia, a akcja wysyłki rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Klienci, którzy założyli konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą mogli sprawdzić tę informację w wersji elektronicznej. W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana będzie wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Jeśli emeryt czy rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, zawiera ona również informację o wysokości tego dodatku.

  Nie tylko emerytury i renty


  Oprócz głównych świadczeń w górę pójdą też m. in. dodatek pielęgnacyjny, który od marca wyniesie 330,07 zł. dodatek jest przyznawany i wypłacany przez ZUS automatycznie emerytom i rencistom, którzy ukończyli 75 lat. Taki bonus mogą też otrzymać osoby zanim ukończą ten wiek, a które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

  Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS
  z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeśli osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji nie pobiera z ZUS-u emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, to powinna wystąpić do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej
  o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

  Kwoty innych dodatków i świadczeń od marca 2023 r.:
  • dodatek za tajne nauczanie - 330,07 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 495,11 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej - 620,36 zł,
  • dodatek kombatancki - 330,07 zł,
  • dodatek kompensacyjny - 49,51 zł,
  • dodatek do renty inwalidy wojennego - 1263,73 zł,
  • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi - 330,07 zł,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł do 313,61 zł.
  • ryczałt energetyczny - 299,82 zł.

  Świadczenie dla stulatków

  Coroczna waloryzacja wpłynie na wysokość tzw. emerytury honorowej czyli specjalnego świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat. Bonusowa emerytura za wiek nie jest wypłacana wszystkim
  w jednakowej wysokości. Różni się w zależności od okresu, w którym senior ukończył 100 lat. Wysokość świadczenia honorowego jest płynna i obowiązuje od marca danego roku do końca lutego kolejnego roku. Do końca lutego br., wysokość tej dodatkowej emerytury wynosiła 5540,25 zł brutto. Po waloryzacji czyli w nowym "okresie rozliczeniowym" wysokość emerytury honorowej to 6246,13 zł brutto.

  Świadczenie honorowe jest przez ZUS wypłacane z urzędu, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia czyli np. emerytury bądź renty. Bez wniosków czy formularzy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia stu lat życia nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia - wtedy niezbędne jest złożenie na tę okoliczność wniosku, bo nie znajdował się w bazie danych ZUS. Obecnie opolski ZUS wypłaca ten pieniężny bonus kilkudziesięciu osobom,
  w znakomitej większości paniom.

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".