• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1287
  • Dodano: 2023-12-17 / 20:10
  • Komentarzy: 1

  Zmieniasz adres podczas "chorobowego"? Pamiętaj o ważnym obowiązku

  (Fot. Archiwum)

  Jeśli na zwolnieniu chorobowym zmieniasz miejsce pobytu, powiadom o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taka informacja może zapobiec przykrym konsekwencjom. Podpowiadamy jak możesz to zrobić.

  Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu w ZUS, to podczas wizyty u lekarza upewnij się, że w zwolnieniu wpisuje on adres, pod którym będziesz faktycznie przebywał podczas niedyspozycji. Rzeczywisty adres rekonwalescencji może być zupełnie inny niż zamieszkania, zameldowania bądź miejsce wskazane w dokumentacji medycznej. Lekarz powinien umieścić właściwy adres w zaświadczeniu o stanie zdrowia (ponadto mi.in. imię, nazwisko, numer PESEL bądź serię i nr paszportu).

  WAŻNE! Gdy na chorobowym zmienisz miejsce pobytu, to w ciągu trzech dni powinieneś poinformować o tym płatników zasiłku chorobowego czyli swojego pracodawcę oraz ZUS. Masz na to trzy dni od momentu "przeprowadzki".

  W jaki sposób możesz powiadomić ZUS o zmianie adresu na e-zwolnieniu? Jest na to kilka sposobów:

  - osobiście - odwiedzając najbliższą placówkę ZUS;
  - pocztą - tradycyjnym listem, a wtedy liczy się data stempla pocztowego;
  - w formie elektronicznej - korzystając ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdzie można - posłużyć się formularzem ZUS POG;
  - telefonicznie.

  Przepisy nakładające na ubezpieczonych obowiązek powiadomienie o zmianie miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim obowiązują już od początku 2019 r. Niestety wciąż zdarza się, że pracownicy ZUS w ramach kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, nie zastają chorego pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim. Nieuzasadniona nieobecność pod nominalnym adresem zamieszkania bądź zameldowania może być powodem utraty prawa do zasiłku chorobowego. Jeśli zaś został już wypłacony, to ZUS może żądać jego zwrotu jako świadczenie nienależnie wypłaconego.

  Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje:

  odsuniętemu od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeśli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu;

  jeśli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego;

  jeśli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres 5 dnie tej niezdolności;

  nie przysługuje za cały okres zwolnienia chorobowego jeśli ubezpieczony w trakcie orzeczonej niezdolności wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie nie zgodne z jego celem;

  jeśli zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.


  Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby (oprócz osób upoważnionych w ZUS), mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych).

  Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2023-12-17 20:59:54 [31.60.100.*] id:1668032  
  M1974P: Napisał postów [13990], status [VIP] Reputacja
  Biorę L4 powiadamiam o miejscu urlopowym i L4 legalne na urlopie ;P

  Nick:
  Treść: