• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 1631
  • Dodano: 2023-10-13 / 21:30
  • Komentarzy: 0

  Czy przy urnach decydujące będą kobiety? Dlaczego kobiety rzadziej biorą udział w wyborach?

  (Fot. Daggy )

  W najbliższą niedzielę Polki i Polacy będą mieli przywilej, aby oddać swój głos w wyborach. W obliczu nadchodzących wyborów pojawia się pytanie, czy to głos kobiet okaże się kluczowy?

  Wielu komentatorów wskazuje na potencjalne znaczenie kobiecych wyborów, zważywszy na ich liczebność w społeczeństwie. Jednakże, mimo tej liczby, kobiety wydają się być mniej pewne, co do swojego udziału w wyborach oraz decyzji, którą partię poprzeć. Przypomnijmy, że Polki otrzymały prawa wyborcze w 1918 roku, jako jedne z pierwszych na świecie. Czy kobiety zmobilizują się wzajemnie na tyle, aby ich "głos" został usłyszany?

  Raport Fundacji im. Stefana Batorego, oparty na badaniach przeprowadzonych przez agencje Difference i Datapraxis dostarcza cennych wniosków na temat mechanizmów decyzyjnych kobiet w obliczu nadchodzących wyborów.

  Ważniejsze Wnioski:

  Pamięć protestów kobiet: Wydarzenia, takie jak Czarne Protesty w 2016 roku oraz protesty w 2020 po orzeczeniu Trybunału w sprawie aborcji, wciąż mają wpływ na decyzje kobiet. Pytanie brzmi, czy pamięć tych protestów będzie kluczowa w wyborczej mobilizacji?

  Brak pewności kobiet: Kobiety, w porównaniu do mężczyzn, wykazują mniejszą pewność w podejmowaniu decyzji wyborczych. Mniejsze zainteresowanie polityką oraz większa krytyczność wobec niej są kluczowymi czynnikami decydującymi o tej niepewności.

  Wpływ partnerów: Partnerzy życiowi mają istotny wpływ na decyzje polityczne kobiet. Kobiety częściej niż mężczyźni kierują się opiniami swoich partnerów przy wyborze partii, co może wynikać z przekonania o mniejszej wiedzy w dziedzinie polityki.

  Różnice w priorytetach: Kobiety i mężczyźni mają różne priorytety. Kobiety bardziej interesują się tematami praw kobiet, zdrowia i kosztami życia. To może wpływać na to, jakie kwestie są dla nich kluczowe podczas wyborów.Także w większym stopniu niż mężczyźni są zwolenniczkami uzależnienia transferów socjalnych od pracy przynajmniej jednego z rodziców. Wyniki badania jakościowego rzucają światło na silne negatywne emocje kobiet związane z koncepcją "rozdawnictwa". Obserwuje się, że postać niepracującej matki, utrzymującej się z "socjalu" i mającej kilkoro dzieci, budzi szczególne oburzenie wśród pracujących kobiet. Te ostatnie odczuwają, że ich wysiłek w godzeniu pracy z obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi nie jest właściwie doceniany przez państwo, które premiuje matki, które nie pracują.

  Badania ilościowe potwierdzają tę obserwację, szczególnie w kontekście postawy młodych kobiet. Według danych, 66% kobiet w wieku 18-39 lat popierałoby pomysł ograniczenia programu 500+ do rodzin, w których przynajmniej jeden rodzic pracuje. Ta grupa wykazuje wyższy poziom poparcia (od niewielkiego do dużego) w porównaniu do 52%-56% poparcia w innych grupach wiekowych i płciowych.

  Poczucie bezradności: Czarny Protest i brak wpływu na decyzje polityczne po tych wydarzeniach mogą sprawiać, że kobiety czują się bezradne wobec systemu politycznego. To może prowadzić do mniejszej aktywności wyborczej.

  Różnice w ocenie kierunku polski: Kobiety nieco rzadziej niż mężczyźni uznają, że Polska idzie w dobrym kierunku. Młodsze kobiety są szczególnie krytyczne wobec aktualnej sytuacji.

  W drugiej połowie września 2023 roku jedynie 52% kobiet w wieku 18-45 lat i 66% kobiet 45+ stanowią zdecydowane deklaracje udziału w głosowaniu, w porównaniu do 58% i 76% mężczyzn w odpowiadających im grupach wiekowych.

  Warto zauważyć, że wśród kobiet, bez względu na wiek, obserwuje się około dwukrotnie wyższy odsetek osób niezdecydowanych co do wyboru partii w porównaniu do mężczyzn. Zaskakująco, 13% kobiet waha się co do wyboru partii, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 6%. Ten brak pewności jest szczególnie widoczny w grupie młodszych kobiet do 45. roku życia, gdzie aż 16% z nich przyznaje się do braku decyzji, podczas gdy u mężczyzn jest to 8%. Niezdecydowanie dotyczące wyboru partii jest także bardziej powszechne wśród starszych kobiet (46+), gdzie 11% z nich nie jest pewnych swojego wyboru, w przeciwieństwie do 4% mężczyzn w tej grupie wiekowej.

  Decyzje kobiet w nadchodzących wyborach mogą być decydujące. Czy kobiety zmienią losy nadchodzących wyborów? Odpowiedzi na to pytanie mogą kształtować krajobraz polskiej polityki w najbliższych latach.

  Raport opiera się na:
  1. Badaniach jakościowych agencji Difference z września 2023 roku.
  2. Badaniach ilościowych agencji Datapraxis z sierpnia i września 2023 roku na reprezentatywnej próbie społeczeństwa.

  Zobacz spot Fundacji Batorego:  Źródło: Fundacja Batorego
  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".