• Autor: OlekG
  • Wyświetleń: 2244
  • Dodano: 2023-08-04 / 12:00
  • Komentarzy: 0

  GDDKiA podsumowuje prace na drogach

  Ważną częścią działań GDDKiA są rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych finansowane z budżetu państwa. Aktualnie w woj. opolskim GDDKiA realizuje takie zadania na kilku odcinkach. Trzy następne są na etapie postępowania przetargowego, a kolejne na etapie prac przygotowawczych. Kierowcy korzystają już z kilkunastu rozbudowanych w ostatnich latach odcinków.

  Jakie trasy zostały niedawno rozbudowane?

  Na odcinku DK39 pomiędzy Smarchowicami Wielkimi i Namysłowem o długości 2,8 km, podniesiono nośność drogi do 11,5 t/oś i za sprawą zrealizowanych prac zwiększyliśmy bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców.

  Zadanie obejmowało budowę trzech rond wraz z korektą przebiegu DK39 w okolicach skrzyżowania z DW454. Przy realizacji inwestycji ważnym czynnikiem była także poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów i pieszych. W zakresie tego zadania na pozostałych skrzyżowaniach zrealizowano m.in. korekty wlotów oraz budowy lewoskrętów. Na niemal całej długości wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową. Przebudowano miejsca parkingowe w rejonie cmentarza, zmieniono lokalizację zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych. Wyremontowano również nawierzchnię na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu ul. Jana Pawła II wraz z odświeżeniem konstrukcji stalowej tego obiektu. W ramach zadania, w sąsiedztwie nowego ronda na skrzyżowaniu DK39 z DW454, powstał parking dla kilkunastu pojazdów ciężarowych i kilkunastu osobowych wraz z toaletą. Na ten cel wykorzystano starodroże DK39. Na parkingu zlokalizowano miejsce do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych.

  Rozbudowano 3,5 km DK40 od końca obwodnicy Nysy w Niwnicy do końca zabudowań w Wierzbięcicach. Wymieniono warstwy konstrukcyjne drogi układając nową nawierzchnię i dostosowano szerokość pasów na jezdni głównej do przepisowych 3,5 m.

  Na odcinku od cmentarza do skrzyżowania w centrum miejscowości wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową, a na odcinku od końca obwodnicy Nysy do cmentarza powstała dodatkowa jezdnia do obsługi przyległego terenu, z której korzystać mogą również piesi i rowerzyści. Ułożono także nowe ciągi chodników. Dzięki temu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.


  Dla podniesienia bezpieczeństwa kierowców skorygowano łuki pionowe i poziome pomiędzy Niwnicą i Wierzbięcicami oraz skorygowano skarpy, które ograniczały widoczność. Ponadto przebudowano zatoki autobusowe w Wierzbięcicach oraz infrastrukturę techniczną w otoczeniu drogi. Droga krajowa na tym odcinku została wyposażona w kanał technologiczny.

  Rozbudowano 2 km DK45 od Rogowa Opolskiego do węzła Opole Południe na autostradzie A4. Dotychczasowe dwa zwykłe skrzyżowania przebudowano na ronda, na przecięciu z drogą gminną w kierunku Rogowa Opolskiego oraz na skrzyżowaniu z łącznicą autostradową węzła Opole Południe. Cały odcinek doposażono w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonano również parking drogowy z kilkudziesięcioma miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz toaletą przystosowaną także dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu zlokalizowano miejsce do ważenia i kontroli pojazdów ciężarowych. Rozbudowa tego odcinka to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK45 w obszarze węzła autostradowego Opole Południe.

  Przede wszystkim bezpieczeństwo!

  Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego to niezwykle ważny aspekt realizowanych zadań w ciągu dróg krajowych - począwszy od budowy nowych tras poprzez przebudowę czy remont tych istniejących. Na bieżąco monitorujemy sieć dróg krajowych w naszym regionie także pod kątem zdarzeń drogowych występujących na poszczególnych odcinkach. Analizując podjęte działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i doposażania poszczególnych odcinków w infrastrukturę towarzyszącą ciągom dróg krajowych, w niedługim czasie po zakończeniu realizacji potwierdza się potrzeba ich powstania. Poniżej prezentujemy kilka miejsc, w których w wyniku dokonanych w ostatnich latach inwestycji, w sposób zdecydowany poprawiło się bezpieczeństwo i zwiększył się komfort użytkowników ruchu drogowego:

  - Walidrogi, rondo na skrzyżowaniu DK94 z DP1712 O w kierunku Tarnowa Opolskiego (realizacja w 2018 r.),

  - Reńska Wieś - rondo na skrzyżowaniu DK45 z DW418 (realizacja w 2019 r. w ramach rozbudowy DK45 odc. Reńska Wieś - Poborszów),

  - Namysłów - rondo na skrzyżowaniu DK39 z DW454 (realizacja w 2022 r. w ramach rozbudowy DK39 Smarchowice Wielkie - Namysłów),

  - węzeł A4 Opole Południe (Rogów Opolski - Dąbrówka Górna) - rondo na skrzyżowaniu DK45 z łącznicą węzła (realizacja w latach 2022/23 w ramach rozbudowy DK45 Rogów Opolski - węzeł Opole Południe).

  Jakie istotne skrzyżowania przebudowane zostaną w najbliższym czasie?

  - Pakosławice, rondo na skrzyżowaniu DK46 z DW401 przy tzw. grzybku (realizacja w 2024 r. w ramach trwającej rozbudowy DK46 odc. Nysa - Pakosławice),

  - Zimnice Wielkie, rondo na skrzyżowaniu DK45 z DW415 i DW429 - pod taśmociągiem (realizacja w 2024 r.),

  - Bierdzany, rondo na skrzyżowaniu DK45 z DW454 (realizacja w latach 2024/25 w ramach rozbudowy DK45 odc. Jełowa - Bierdzany).

  Zdjęcie (1/7)

  (Fot. GDDKiA)

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".