• Autor: News4media
  • Wyświetleń: 2058
  • Dodano: 2022-04-30 / 20:17
  • Komentarzy: 0

  Sprawdź, czy możesz przejść wcześniejszą emeryturę

  (Fot. iStock)

  Nie chce ci się już dłużej pracować? Albo nie masz już zdrowia? Pomyśl o wcześniejszej emeryturze. Możesz z niej skorzystać, ale pod pewnymi warunkami. Sprawdź, czy ci przysługuje.

  O wcześniejszą emeryturę z ZUS mogą ubiegać się osoby urodzone w latach 1949-1968. Jednak nie wszyscy, którzy urodzili się w wymienionych rocznikach, są do tego uprawnieni. Dotyczy to osób, które:

  - pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

  - 31 grudnia 2008 roku miały staż pracy: 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni),

  - lub mają osiągnięty wymagalny staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, np. co najmniej 15 lat działalności twórczej,

  - wykonywały pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,

  - nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo za pośrednictwem ZUS złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

  A co to znaczy, że ktoś pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze? Precyzują to przepisy.

  Otóż praca w szczególnych warunkach to praca o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub praca wymagająca wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Są to m.in.:

  - praca pod ziemią,

  - przy przetwórstwie azbestu,

  - produkcji ołowiu i kadmu,

  - praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

  Z kolei pracą w szczególnym charakterze jest m.in.

  - praca w organach administracji celnej,

  - praca dziennikarzy,

  - artystów,

  - nauczycieli,

  - żołnierzy zawodowych.

  O tym, czy zatrudnienie jest pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, decyduje pracodawca poprzez swoją opinię na świadectwie pracy.

  Osoby, które chcą uzyskać emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze powinny złożyć do ZUS komplet dokumentów przed ukończeniem 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.


  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".