• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 966
  • Dodano: 2022-03-28 / 20:13
  • Komentarzy: 0

  Umowy o dzieło na Opolszczyźnie. Co o nich wie ZUS

  (Fot. Archiwum)

  Rejestr umów o dzieło został wprowadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na początku 2021 r. W ubiegłym roku w Polsce 74,4 tys. podmiotów zgłosiło w ZUS około 1,1 mln formularzy z deklaracją zawarcia umów o dzieło.

  Obowiązek zgłaszania umów o dzieło przez płatników składek lub osoby fizyczne wynika z przepisów Tarczy Antykryzysowej i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Takiego obowiązku nie mają pracodawcy, którzy zawierają umowę o dzieło z własnym pracownikiem. W całej Polsce w minionym roku do państwowego ubezpieczyciela wpłynęło 1,1 mln elektronicznych formularzy ZUS RUD (zgłoszenie umowy), które dotyczyły 1,7 mln umów o dzieło.

  Opolskie - Mazowieckie

  - Najmniejszy udział wśród zgłaszających umowy o dzieło miało województwo opolskie. Umowy z regionu stanowiły w minionym roku zaledwie 1,7 procent ogółu. Na drugim biegunie byli zgłaszający umowy o dzieło z województwa mazowieckiego. Na ten największy region przypadało aż 25 procent wszystkich deklaracji w kraju - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

  Podobnie jak wśród zgłaszających umowy o dzieło, procentowo najwięcej wykonawców umów pochodziło z województwa mazowieckiego. Mieszkało tam 26,2 proc. zgłoszonych wykonawców. Najmniej wykonawców zgłoszono w województwach lubuskim i opolskim, odpowiednio - 1,42 proc. i 1,37 proc.

  Mężczyźni w sile wieku

  W 2021 r. zgłoszono 337,3 tys. unikalnych wykonawców umów o dzieło (kilku płatników składek mogło zgłosić tę samą osobę jako wykonawcę umowy o dzieło), z których 53 proc. stanowili mężczyźni, a najliczniejszą grupą wiekową były osoby w przedziale od 30 od 39 lat. Osoby te w liczbie 81,4 tys. stanowiły jedną czwartą wszystkich zgłoszonych.

  Cudzoziemcy a umowy o dzieło

  Podmioty zgłaszające w ZUS zawarte umowy o dzieło jako wykonawców podawali również cudzoziemców. Osoby deklarujące inne obywatelstwo niż polskie zostały wskazane na niemal 6,4 tys. formularzy ZUS RUD i pochodzili ze 125 krajów. Największą grupę stanowili Ukraińcy 18,6 proc. oraz Niemcy 11,7 proc. Podium pod tym względem zamykają obywatele Wielkiej Brytanii - 6,1 proc. W gronie obcokrajowców, z którymi podpisano umowę o dzieło są przedstawiciele tak odległych państw Laos, Nepal, Benin czy Palau.

  Branże a wykonawcy umów o dzieło

  Kilku płatników składek mogło zgłosić tę samą osobę jako wykonawcę umowy o dzieło. Poniższe dane obejmują 431,5 tys. osób, czyli więcej niż unikalnych wykonawców umów o dzieło, których było 337,3 tys. Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Takich osób było 49 684 (co stanowiło 11,51% proc.).

  Opolscy przedsiębiorcy

  Jaki jest obraz opolskich płatników między styczniem a grudniem 2021 r.? Oto działy Polskiej Klasyfikacji Działalności dominujące w regionie, według zgłaszającego umowy o dzieło płatnika składek:

  - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 7,89 proc.,
  - działalność organizacji członkowskich 7,56 proc.,
  - administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna 6,23 proc.,
  - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką oraz edukacja po 5,81 proc.
      
  Średnia długość trwania umowy

  Średni okres, na który zawarto w Polsce umowy o dzieło, to 21,9 dnia. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na nie dłużej niż 9 dni (71,12 proc.), rzadziej na 30 dni i więcej (14,97 proc. umów). Najmniejszy udział, bo niespełna 6 procentowy miały umowy na okres od 20 do 29 dni. W 38,6 tys. zgłoszeniach umawiający się nie określili daty zakończenia umowy o dzieło.


  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".