• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 825
  • Dodano: 2021-09-03 / 11:12
  • Komentarzy: 0

  ZUS przypomina uczniom i studentom ważne terminy związane z rentą rodzinną

  (Fot. Archiwum)

  Jeśli jesteś uczniem lub studentem, który ma prawo do renty rodzinnej, to pamiętaj by dostarczyć Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie, że będziesz kontynuował naukę. Bez potwierdzenia dalszej edukacji ZUS nie będzie mógł wypłacać świadczenia.

  Wrzesień i październik

  Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jeśli kontynuują naukę, to takie świadczenie mogą dostawać do ukończenia 25 lat. Gdy ten wiek kończą na ostatnim roku studiów, to ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną do końca roku akademickiego. ZUS wypłaca to świadczenie przez cały rok szkolny, ale też w okresie wakacji. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego czyli do września.

  - Uczniowie bądź studenci, którzy dotychczas pobierali rentę rodzinną, a zamierzą dalej się uczyć czy studiować, powinni jak najszybciej złożyć w ZUS wniosek o wypłacenie świadczenia. Do tego jest potrzebne aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. To da gwarancję ciągłości wypłacania renty rodzinnej przez ZUS. Najlepiej, by uczniowie zrobili to do końca września, a studenci do końca października - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

  Jeśli kontynuujesz naukę i zaświadczenie o tym złożyłeś z wyprzedzeniem, to ZUS bez przeszkód będzie wypłacał rentę już od już września lub października. Miesięczne opóźnienie w złożeniu zaświadczenia lub samego wniosku o rentę rodzinną spowoduje, że świadczenie za ten miesiąc przepadnie. Wypłata renty będzie wznowiona od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek i zaświadczenie.

  Przerwa w edukacji

  Co w sytuacji, gdy przerwiesz naukę lub studia podczas roku szkolnego bądź akademickiego? Każdy kto jest uprawniony do renty rodzinnej, a przerwie edukację ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS. Jeżeli tego zaniecha, to będzie zobowiązany zwrócić nienależnie otrzymaną rentę z odsetkami, a ZUS przestanie wypłacać świadczenie.

  Wszystkim osobom uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy prawo do renty rodzinnej ma kilka osób, to świadczenie jest na nie dzielone w równych częściach. W sytuacji gdy prawo do renty ma jedna osoba, dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie uprawnione osoby, to 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób - to do podziału 95 proc. świadczenia.

  Czy trzeba co roku przynosić do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki? Nie ma takiej potrzeby. Jeśli szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże dłuższy czas trwania nauki, na przykład 3 - letni bądź 4 - letni, to ZUS wyda decyzję przyznającą rentę na okres wskazany przez placówkę edukacyjną.

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".