• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1274
  • Dodano: 2021-09-02 / 13:32
  • Komentarzy: 0

  Przeterminowane produkty w jadłospisie podczas letniego wypoczynku dzieci w powiecie brzeskim

  Przeterminowane produkty w jadłospisie podczas letniego wypoczynku dzieci w powiecie brzeskim

  (Fot. Archiwum)

  Sanepid opublikował wyniki dotyczące nadzoru nad przebiegiem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie województwa opolskiego w 2021 r.

  Z wykazu elektronicznej bazy wypoczynku wiadomo, że na terenie województwa opolskiego zarejestrowanych zostało 608 turnusów wypoczynkowych (w tym: formy w miejscu zamieszkania i wyjazdowe). Dane zawarte w bazie były na bieżąco monitorowane i stanowiły podstawę do podejmowania czynności kontrolnych.

  Sanepid wykonał 217 kontroli w placówkach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego. W tym:

  • 149 kontroli oceniających warunki zakwaterowania i pobytu uczestników wypoczynku, w tym: wyposażenie i stan pomieszczeń (m. in. pokoje mieszkalne, sale zabaw, świetlice), warunki do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacji, przygotowane zaplecze sanitarne oraz otoczenie obiektów;
  • 45 kontroli oceniających warunki przechowywania produktów żywnościowych, przygotowywania i podawania posiłków, dostosowania ich jakości i ilości do zaleceń żywieniowych dzieci i młodzieży oraz warunki transportu w przypadkach dowożenia posiłków;
  • 23 kontrole sprawdzające jakość wód w basenach, kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, z których korzystają uczestnicy zorganizowanego wypoczynku.

  Podjęte czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości w 3 obiektach, w których przebywały dzieci. W powiecie brzeskim w zakresie bloku żywieniowego stwierdzono, że wykorzystywano produkty spożywcze po upływie terminu ich przydatności do spożycia oraz brak właściwego oznakowania mięsa. Dodatkowo Sanepid zarzucił organizatorowi wypoczynku brak czystości i porządku w pomieszczeniach. W związku ze stwierdzonymi zaniedbaniami nałożono mandat karny oraz wszczęto postępowanie administracyjne.

  Oprócz tego stwierdzono braki dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownika bloku żywienia na wypoczynku na terenie powiatu opolskiego. W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

  - Forma wyjazdowa na terenie powiatu prudnickiego - niewłaściwy stan sanitarno - higieniczny materacy w łóżkach uczestników wypoczynku w jednym pokoju. Nałożono mandat karny oraz wszczęto postępowanie administracyjne.

  - W związku z trwającą pandemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 organizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży stosowali się do ograniczeń wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz do Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. Na wszystkich dotychczas skontrolowanych turnusach ich organizatorzy opracowali i wdrożyli procedury oraz stosowne regulaminy bezpieczeństwa zapobiegające szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2 - informuje opolski Sanepid.

  W okresie wakacji na terenie województwa opolskiego nie odnotowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u żadnego z uczestników trwającego wypoczynku.

  Na 1 turnusie wypoczynkowym (powiat nyski) u 1 uczestnika wystąpiła gorączka. Dziecko zostało odizolowane od pozostałych uczestników wypoczynku. Po wizycie na SOR oraz wykonaniu testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykluczono zachorowanie na COVID-19. Chory uczestnik został odebrany przez rodziców i przerwał pobyt na wypoczynku.

  Podczas trwającego wypoczynku letniego na terenie województwa opolskiego, na skontrolowanych turnusach odnotowano 2 zachorowania: gorączka (opis w punkcie 4) i omdlenie oraz 16 urazów, w tym: 10 urazów kończyn dolnych (5 skręceń, stłuczenie, złamanie, rana uda, rana stopy, kopnięcie przez konia), 4 urazy kończyn górnych (2 skręcenia, stłuczenie, rana palca), 1 uraz głowy oraz 1 ukąszenie przez owady. Wszystkim poszkodowanym udzielono niezbędniej pomocy lekarskiej, czworo uczestników decyzją rodziców nie kontynuowało pobytu na turnusach. Nie odnotowano zatruć pokarmowych.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".