• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 729
  • Dodano: 2021-05-25 / 17:45
  • Komentarzy: 0

  Za nami Sesja Sejmiku Województwa. Rekordowe wydatki na ochronę zabytków

  Za nami Sesja Sejmiku Województwa. Rekordowe wydatki na ochronę zabytków

  (Fot. UMWO)

  Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego poruszono problemy opolskiej psychiatrii, a także podsumował owocną współpracę z organizacjami pozarządowymi.


  Radni na wtorkowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego zapoznali się z uwarunkowaniami realizacji Regionalnego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Został on przyjęty przez zarząd województwa 20 grudnia 2019 r., jednak jego realizacja została mocno uwarunkowana pandemią COVID-19.

  - Zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo ważne i trudne, jesteśmy w sytuacji reformy ochrony zdrowia psychicznego, stąd ważne są uwarunkowania, jakie towarzyszą realizacji naszego programu regionalnego - mówiła wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura.

  Kluczową dla ochrony zdrowia psychicznego w regionie jest sytuacja w lecznictwie psychiatrycznym. Opieka psychiatryczna w województwie opolskim, podobnie jak w całej Polsce, znajduje się również w sytuacji poważnego kryzysu kadrowego. - Ważne jednak jest to, żeby przy tych wszystkich uwarunkowaniach zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i nie zostawiać ich samym sobie. - podkreślała wicemarszałek Donath-Kasiura.

  W rekomendacjach dla realizacji programu Jacek Ruszczewski, pełnomocnik zarządu ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, zwracał uwagę na konieczność racjonalnego dostosowywania wojewódzkich podmiotów ochrony zdrowia psychicznego do zasobów kadrowych, do kierunków reformy psychiatrii dorosłych i psychiatrii dzieci i młodzieży oraz do sytuacji finansowej. Konieczne jest inspirowanie działań, zmierzających do bezpiecznego dla pacjentów zmniejszania norm zatrudnienia lekarzy psychiatrów w podmiotach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Ważne jest także wspieranie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące zawody medyczne w podmiotach psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

  Przewodniczący komisji zdrowia dr Norbert Krajczy apelował, żeby tym trudnym i obecnie praktycznie nierozwiązywalnym problemem zająć się na sesji raz jeszcze, tym razem z udziałem m.in. specjalistów i przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Radni dyskutowali także o konieczności podjęcia w najbliższej przyszłości wspólnego stanowiska radnych w tej sprawie, które powinno być skierowane do władz centralnych.

  Z organizacjami pozarządowymi coraz dynamiczniej

  - Pięcioletni program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi pokazuje, jak dynamicznie zmieniają się organizacje w regionie i jak my, jako samorząd, potrafimy odpowiadać na ich potrzeby - mówił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca przed prezentacją sprawozdania programu podczas sesji.

  Zgodnie z programem na lata 2015-2020 Samorząd Województwa Opolskiego zobowiązał się przeznaczać na jego realizację co najmniej 2 miliony zł w każdym roku. Po podliczeniu wszystkich wydatków okazuje się jednak, że w rzeczywistości kilkukrotnie przekraczają one to minimum - w latach 2015-2020 samorząd województwa przekazał na realizację programu w ramach współpracy finansowej łączną kwotę ponad 52 milionów 272 tysięcy zł.

  W tych latach samorząd województwa przeprowadził łącznie 126 otwartych konkursów ofert, na które spłynęło 2820 wniosków ofertowych, a w ich efekcie podpisano 1421 umów na realizację zadań publicznych. Jak mówiła dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska, z bardzo dobrym przyjęciem spotkała się inicjatywa wprowadzenia przez zarząd województwa konkursów na wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji. W ubiegłym roku był to tylko pilotaż, w tym roku rozstrzygnięte zostały już dwa takie konkursy na łączną kwotę 280 tysięcy złotych.

  Rekordowa kwota na ochronę zabytków

  Choć zadania związane z ochroną zabytków nie są zadaniem samorządów województwa, to opolski sejmik już od lat przeznacza pewną kwotę na takie projekty. - W tym roku jest to rekordowa kwota 900 tysięcy złotych, jaką zarząd przeznaczył na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru - informował wicemarszałek Zbigniew Kubalańca. W konkursie wyłoniono 45 projektów. Dofinansowanie obejmie m.in. prace konserwatorskie cennych zabytków w kościołach, renowacje budynków samorządowych czy zabytkowe kamienice zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe. Przyznane dotacje dotyczą zabytków znajdujących się na terenie województwa opolskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".