• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 608
  • Dodano: 2021-03-05 / 11:38
  • Komentarzy: 0

  Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu?

  Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu?
  Prowadząc działalność gospodarczą musimy liczyć się z kosztami, które będziemy musieli ponieść. Bardzo ważne jest, aby wszystko mieć udokumentowane, paragonem lub fakturami VAT. Potoczne "wrzucanie w koszty" będziemy mogli wykazać przy rozliczaniu podatku dochodowego.

  Czym są koszty uzyskania przychodu?


  Koszty uzyskania przychodu uregulowane są w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Choć brzmi to dość zagadkowo, taki pozwala na szeroką interpretację tego, co w owe koszty możemy wliczyć. Warto jednak pamiętać, że kolejny artykuł przytoczonej ustawy zawiera szereg wyłączeń, a niektóre z nich na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać za możliwe do uznania za koszty uzyskania przychodu.


  Wyłączenia ustawowe


  Jak wskazano powyżej, ustawa nie reguluje co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wskazuje natomiast jednoznacznie, co za taki koszt nie może być uznane. Zgodnie z art. 23 za koszty uzyskania przychodu nie są uznawane m.in.  • wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;

  • wydatki na spłatę pożyczek, spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń czy umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów;


  • podatek dochodowy i podatek od spadków i darowizn;

  • jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;  • koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań;

  • grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar;  • udzielone pożyczki.

  To jedynie kilka przykładów i przed złożeniem odpowiedniej deklaracji, warto zapoznać się z całym katalogiem.

  Rozliczenia kosztów uzyskania przychodu


  Koszty uzyskania przychodu pomniejszają nasz podatek. Ważne jest, aby wszystkie koszty które chcemy wskazać w rozliczeniu, były udokumentowane. Mowa tutaj o takich dowodach księgowych jak rachunki, faktury, dokumenty celne lub inne, które potwierdzą, że dana transakcja została dokonana. Mogą to być dowody poniesienia opłat pocztowych lub przejazdów płatnymi odcinkami dróg. Wyliczenie kosztów uzyskania przychodu jest konieczne aby złożyć rozliczenie z dany rok. Bowiem przychody, pomniejszone o koszty, będą stanowiły dochód z działalności gospodarczej, którego mamy obowiązek odprowadzić podatek(uwzględniając składki ZUS). Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, możesz rozliczać się na kilka sposób:  • na zasadach ogólnych: do kwoty 85 528 - 17%, powyżej tej kwoty - 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

  • podatkiem linowym - wynoszącym 19%

  • ryczałtem


  Koszty uzyskania przychodu z innych źródeł


  Rozliczając dochód ze stosunku pracy, również wskazujemy koszty uzyskania przychodu. Różnią się one w zależności od tego czy posiadamy jedną umowę czy więcej oraz od tego, czy miejsce naszej pracy znajduje się poza granicami naszego miasta. Dla pracujących w mieście zamieszania, miesięczny koszt to maksymalnie 250 zł, natomiast roczny 3000 zł w przypadku jednego etatu, oraz 4500 zł w przypadku co najmniej dwóch. W przypadku osób pracujących poza miejscem zamieszkania, miesięczny koszt to 300 zł oraz analogicznie roczny 3600 zł i 5400 zł. Koszty wynikające z umowy zlecenia lub o dzieło wynoszą 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".