• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1666
  • Dodano: 2020-12-23 / 09:22
  • Komentarzy: 0

  Od stycznia wchodzi obowiązek zgłaszania w ZUS umów o dzieło

  Od stycznia wchodzi obowiązek zgłaszania w ZUS umów o dzieło

  (Fot. Archiwum)

  Od nowego roku ZUS będzie zbierał informacje o umowach o dzieło. Takie rozwiązanie już w marcu przewidziały przepisy Tarczy Antykryzysowej. Za kilka dni Zakład uruchomi w tym celu specjalny rejestr. Przeczytaj o nowych rozwiązaniach i sprawdź czy dotyczą również ciebie.

  Kto powinien zgłosić?

  Od 1 stycznia 2021 r., obowiązek powiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło będzie miał płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca wykonanie dzieła. Będą jednak wyjątki. Taka powinność ominie pracodawców, którzy będą zawierać umowę o dzieło z własnym pracownikiem. Ponadto nie trzeba zgłaszać umów o dzieło wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy ale zawartych z innym podmiotem oraz zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą
  w zakres prowadzonej działalności.
      
  Jak to zrobić?

  Sposób informowania ZUS o zawieranych umowach cywilnoprawnych będzie bardzo prosty i nie będzie wymagał wizyty w placówce Zakładu. Wystarczy przesłać podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W zgłoszeniu będą przekazywane tylko ogólne informacje, jak dane adresowe i identyfikacyjne zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie. Będzie do tego służył nowy formularz o symbolu ZUS RUD - zgłoszenie umowy o dzieło.

  Kiedy zgłosić?

  Wniosek będzie należy złożyć do 7. dni od zawarcia umowy o dzieło. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10. umów zawartych z jednym wykonawcą.

  Po co?

  Rejestr, który od nowego roku będzie funkcjonował w ZUS, ma pomóc oszacować liczbę umów o dzieło zawieranych w Polsce. Dane tam zgromadzone będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych. Taka baza danych ma też ułatwić weryfikację obowiązku ubezpieczeń społecznych.

  Ważnym powodem dla powstania ewidencji umów o dzieło był fakt, że podczas projektowania form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, był problem z oceną skali zawieranych umów o dzieło. Stąd nie sposób było ocenić jakiej grupie aktywnych zawodowo osób potrzebna jest pomoc i w jaki sposób ją realizować.

  Wprowadzenie rejestru umów o dzieło przewidują przepisy uchwalone 31 marca tego roku związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych.

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".