• Wyświetleń: 528
  • Dodano: 2020-12-01 / 10:00
  • Komentarzy: 0
  • Artykuł sponsorowany

  Jakie koszty ponosi pracodawca, zatrudniając pracownika na umowie o pracę?

  Jakie koszty ponosi pracodawca, zatrudniając pracownika na umowie o pracę?
  Rynek pracy obfituje w różnorodne formy zatrudnienia, jednak wciąż podstawową z nich jest umowa o pracę. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie tej umowy wiąże się z dużymi kosztami dla pracodawcy. Sprawdź, jakie koszty ponosi pracodawca, zatrudniając pracownika na umowie o pracę.
  1. Koszty pracodawcy związane z umową

  2. Nie tylko wynagrodzenie  Umowę o pracę zawiera się na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Według niego pracownik posiada szereg przywilejów, za które musi zapłacić pracodawca, a także prawo do wynagrodzenia i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.  Koszty pracodawcy związane z umową  Podstawową kwestią przy zatrudnieniu na umowie o pracę jest wynagrodzenie pracownika. Zgodnie z przepisami, należy je określić w obowiązującej obie strony umowie, w kwocie brutto lub netto. Ze względu na to, że każda umowa o pracę jest umową oskładkowaną składkami ZUS, mamy do czynienia z trzema pojęciami:  1. netto - to kwota, jaka pracownik otrzymuje "na rękę",

  2. brutto oznacza kwotę netto powiększoną o wysokość składek ZUS odprowadzanych przez pracownika,

  3. duże brutto lub brutto brutto - to kwota brutto powiększona o składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę.  W rzeczywistości, pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, ponosi znacznie większy koszt, niż kwota wynagrodzenia umieszczona w umowie. To korzyść dla pracownika, ponieważ pieniądze te nie przepadają, a są wpłacane na poczet składek społecznych i zdrowotnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Więcej na ten temat można przeczytać na https://faktoria.pl/porada/koszty-pracodawcy  Nie tylko wynagrodzenie  Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy drobiazgowo określają te warunki, narzucając na pracodawcę obowiązek wyposażenia pracownika w niezbędne do pracy narzędzia, strój roboczy, odzież ochronną lub środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Dodatkowo, każdy pracownik musi odbyć badania lekarskie u lekarza medycyny pracy oraz szkolenie BHP - wstępne i stanowiskowe. Koszty tych szkoleń również ponosi pracodawca. Kosztem pracodawcy są również przywileje pracownicze, wynikające z Kodeksu pracy. Pracownik ma bowiem prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, zachowuje prawo do wynagrodzenia za urlopy okolicznościowe czy zwolnienia lekarskie, a także przestój w działalności firmy. W rzeczywistości więc koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę znacznie wykracza poza samo wynagrodzenie, nawet to rozpatrywane w kontekście dużego brutto.

  undefined

  Artykuł sponsorowany

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".