• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 2263
  • Dodano: 2020-10-22 / 17:08
  • Komentarzy: 0

  Najwyższe renty rodzinne w regionie

  (Fot. Dżacheć)

  Minimalna wysokość renty rodzinnej to 1200 zł brutto i niższa być nie może, bo to gwarantują aktualne przepisy. W naszym regionie są jednak osoby, które co miesiąc otrzymują kilkutysięczne renty rodzinne. Co ma wpływ na wysokość tego świadczenia?

  Ponad 7 tysięcy złotych

  Co miesiąc renta rodzinna trafia do prawie 33 tys. mieszkańców regionu. W całej Polsce takie świadczenie otrzymuje obecnie około 1 mln 220 tys. osób. O rentę rodzinną mogą wnioskować dzieci zmarłego rodzica, małżonek, wnuki, rodzeństwo, a nawet rodzice.

  - Na wysokość renty rodzinnej wpływają staż pracy i wynagrodzenie zmarłego. Przeciętna wysokość renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS wynosi obecnie 2210 złotych brutto. W województwie opolskim najwyższą rentę otrzymuje mieszkaniec powiatu oleskiego w wysokości 7637,67 złotych brutto. Na drugi miejscu jest mieszkaniec powiatu krapkowickiego z rentą rodzinną o wysokości 7426,05 złotych brutto - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

  W Polsce są renty rodzinne sięgające 10, 11 a nawet 13 tys. zł miesięcznie. W województwie opolskim, oprócz rekordzistów nie brakuje osób, które co miesiąc pobierają to świadczenie w wysokości 5-6 tys. zł brutto.

  Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, jest ona dzielona na równe części dla każdej z tych osób. Dla jednej osoby uprawnionej wysokość renty rodzinnej wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 proc.

  Duże ułatwienie w trudnych czasach

  Aby uzyskać prawo do świadczenia, trzeba w placówce ZUS złożyć formularz o symbolu ZUS ERR czyli Wniosek o rentę rodzinną. Można to zrobić osobiście lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

  - Rentę rodzinną możemy przyznać nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek. Jeśli wniosek wpłynie do końca następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpił zgon, to uprawnionym osobom rentę rodzinną przyznamy od daty śmierci - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

  Od połowy marca w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Od tej chwili wiele osób, z przyczyn od siebie niezależnych mogło i nadal może mieć problem z dostarczeniem wniosku o rentę rodzinną w kilka tygodni po śmierci bliskiej osoby. Dlatego jakiś czas temu ZUS udostępnił specjalny formularz oświadczenia ZUS ERO (Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia wysokości/podjęcia wypłaty tego świadczenia - od dnia spełnienia warunków). Ma on pomóc tym osobom, które wniosek o rentę rodzinną dostarczą nawet po upływie kilku miesięcy od śmierci bliskiej osoby.

  - Jeśli osoba uprawniona do renty rodzinnej złoży wniosek nawet po kilku miesiącach od dnia zgonu bliskiej osoby i dołączy oświadczenie ZUS ERO, to ten wniosek będziemy traktować tak, jakby był złożony w dacie spełnienia warunków do przyznania renty, jednak oczywiście nie wcześniej niż 1 marca tego roku - Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.

  Z takiego sposobu postępowania będzie można korzystać do 30 dni po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19.

  Jeśli osoba pobierająca rentę, osiąga przychód, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, świadczenie może zostać zawieszone lub pomniejszone. Gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to renta zostanie zawieszona. Natomiast gdy przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".