• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 979
  • Dodano: 2020-06-23 / 18:38
  • Komentarzy: 0

  Zarząd województwa opolskiego po sesji. Jest absolutorium i wotum zaufania

  Zarząd województwa opolskiego po sesji. Jest absolutorium i wotum zaufania
   <i>(Fot. Dżacheć)</i>

  (Fot. Dżacheć)

  23 czerwca, na XIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, radni rozpatrzyli m.in. raport o stanie województwa opolskiego za 2019 r. oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Opolskiego wotum zaufania i absolutorium.


  Raport o stanie województwa, jak przypomniał członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, to jeden z najważniejszych dokumentów, rozpatrywanych przez sejmiki już drugi rok z rzędu, bo w ubiegłym roku stał się obowiązkowy za sprawą wprowadzonych zmian prawnych.

  Prezentując raport wskazywał na najważniejsze działania zarządu województwa w ubiegłym roku, związane m.in. z koordynacją korzystania w regionie z funduszy unijnych czy tez pracami nad opracowywaniem strategii rozwoju regionu do 2030 roku. - Trzeba wspomnieć również o naszym sztandarowym programie, realizowanym już kilku lat, jakim jest ?Opolskie dla rodziny?. To już niemal 1,8 miliarda złotych na 836 zrealizowanych projektów, skierowanych do rodzin na każdym etapie życia - podkreślał Szymon Ogłaza. Podczas sesji przedstawił też najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym roku niemal w każdej dziedzinie życia.

  Jak samorząd województwa pracował w ubiegłym roku? - To przede wszystkim inwestycje firm zamierzających stworzyć około 1000 nowych miejsc pracy, możliwe m.in. dzięki pracy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, to także rosnące wsparcie dla firm, rekordowe nakłady na sport, innowacyjne programy zdrowotne (to nasz wyróżnik na tle kraju), intensywne inwestycje drogowe, wsparcie kultury i ochrony zabytków, prace nad przygotowywaniem nowej strategii i opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwiększanie partycypacji społecznej w pracach samorządu województwa - wymieniał Szymon Ogłaza.

  A z czym trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości? Jak podkreśla zarząd województwa w raporcie, będą na pewno skutki społeczne i gospodarcze pandemii koronawirusa, niestabilne prawo, depopulacja, zmiany klimatyczne, zagrożenie zmniejszaniem środków dla samorządów i mało przyjazna polityka państwa wobec samorządów.

  O szczegółach wykonania budżetu mówił skarbnik województwa Stanisław Mazur. Dochody Województwa Opolskiego w 2019 roku przekroczyły 550,8 miliona złotych, zaś wydatki wyniosły 510,2 miliona złotych. Był to kolejny rok skutecznego pozyskiwania środków europejskich na projekty własne województwa, dochody z tego tytułu stanowiły 31 proc. dochodów budżetu, kontynuowany był także efekt multiplikacji środków wydatkowanych z budżetu Województwa. - Dzięki konsekwentnej polityce dotyczącej zadłużenia rok 2019 był kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się jego poziomu. Zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 98 850 000 zł. W stosunku do 2018 roku dług województwa obniżył się o 18,9 mln zł, a w stosunku do szczytowego zadłużenia w 2011 roku, które wynosiło 254,5 mln zł - o 155,6 mln zł - informował skarbnik.

  Omawiając raport i zawarte w nim działania oraz wykonanie budżetu województwa w 2019 roku w imieniu klubu PIS Martyna Nakonieczny zwracała m.in. uwagę na brak czytelnych kryteriów podziału środków na remonty dróg wojewódzkich, niedostateczną komunikację z różnymi miejscami w regionie, niezadowalający poziom nakładów na infrastrukturę kulturalną i sportową na wsiach, zbyt niską kwotę wypłaconych środków z PROW i PO Ryby, niewystarczające nakłady na rozwój badań naukowych i innowacje, brak działań związanych z przeciwdziałaniem suszy, brak współpracy z opozycją i rządem RP. - W raporcie zawarto 75 wskaźników, z których aż w przypadku 25 nie uzyskano oczekiwanego poziomu - mówiła.

  W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania zarządowi województwa 18 głosów było za, 9 przeciw. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium zarządowi za wykonanie budżetu w 2019 roku 18 radnych było za, zaś 10 - przeciw.

  reklama
  .

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".