• 0
0
 
  • Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1919
  • Dodano: 2020-05-14 / 18:52
  • Komentarzy: 0

"Laptop na Bank" w Opolu

 
 
"Laptop na Bank" w Opolu
W Opolu startuje konkurs dla uczniów szkół średnich z województwa, zatytułowany "Laptop na Bank". Organizatorami konkursu są Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE).

"Główną nagrodą jest laptop, ale przewidzieliśmy także nagrody finansowe dla pozostałych finalistów oraz ich opiekunów/nauczycieli" - powiedział nam Sławomir Kusz z NBP w Opolu.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni młodzieży. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczniów przez nauczyciela w formie elektronicznej. Zgłoszenie zawierać powinno listę uczniów z podaniem ich imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, a także imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i adresu e-mail opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać na stronie laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl do dnia 17 maja 2020 r.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie w jak najkrótszym czasie testu ekonomiczno-informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RZPWE

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: I etap - eliminacje (21 maja), II etap - półfinał (28 maja), III etap - finał (2 czerwca).

Eliminacje pozwolą wyłonić uczestników półfinału, do którego zostaną zakwalifikowani najlepsi uczniowie z każdego powiatu województwa opolskiego.

W II etapie konkursu uczestnicy po zalogowaniu się do platformy konkursowej, dostępnej pod adresem: laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl, będą musieli rozwiązać test zawierający pytania z ekonomii i przedsiębiorczości oraz z technologii informacyjnej. Pytania zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.

Każdy uczestnik będzie miał tylko jedną możliwość rozwiązania testu. Dwudziestu najlepszych zawodników dostanie się do finału - decydujące będą: liczba punktów oraz czas rozwiązania testu.

Zwycięzców konkursu z województwa opolskiego - trzech najlepszych uczniów - poznamy 2 czerwca. Tego dnia zaplanowano finał konkursu, w którym zawodnicy będą musieli rozwiązać kolejny test z ekonomii i przedsiębiorczości oraz informatyki. Główną nagrodę otrzyma uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów podczas quizu finałowego.

Testy oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego oraz Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

reklama

Wydarzenia pod patronatem portalu

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".