• 0
0
  • Wyświetleń: 1268
  • Dodano: 2019-09-29 / 15:09
  • Komentarzy: 0
  • Artykuł sponsorowany

Co każdy z nas powinien wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

 
 
Co każdy z nas powinien wiedzieć o rozdzielności majątkowej?
Zawarcie związku małżeńskiego większości z nas kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, również finansowego. Od tej pory co jest moje, to jest twoje. Planując ślub, niewiele osób zastanawia się nad rozdzielnością majątkową lub intercyzą. Skoro jednak część par decyduje się na podział majątku, muszą wynikać z tego jakieś korzyści. Warto więc sprawdzić co daje podpisanie takiego dokumentu oraz jakie formalności się z nim wiążą.

Rozdzielność majątkowa - podstawowe informacje

Rozdzielność majątkowa to prawnie usankcjonowana umowa, na mocy której małżeństwo posiada dwa osobne majątki. Każdy z małżonków zarządza własnymi dobrami na swoich zasadach. Nie wliczamy do niej wszelkiego rodzaju dóbr oraz praw nabytych wspólnie. Tego rodzaju akt notarialny można sporządzić przed ślubem, jest to wtedy jedna z najpopularniejszych form intercyzy, a także po ślubie.

Rozdzielność majątkową najczęściej wprowadzamy:

- na mocy prawa, szczególnie w przypadku gdy partner został ubezwłasnowolniony bądź ogłoszono upadłość np. jego firmy,
- intercyzą,
- przymusowo, decyzją sądu,
- w sytuacji wydania opinii o separacji.

Co to oznacza w praktyce?

W skrócie oznacza to tyle, że wspólny majątek w ogóle nie powstaje, a jeżeli intercyza jest zawierana dopiero w trakcie trwania małżeństwa, wszystkie wspólne dobra przestają istnieć wraz z momentem jej podpisania. Wspólność zostaje zastąpiona współwłasnością w częściach ułamkowych, jednak w tym przypadku przyjmuje się, że udziały małżonków są równe.

Czy są z tego korzyści?

Rozdzielność może być przydatna szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków wykonuje wolny zawód, jest wspólnikiem spółki lub prowadzi własną działalność gospodarczą. W takim przypadku podpisanie umowy majątkowej chroni drugą połowę przed odpowiedzialnością za ewentualne zobowiązania finansowe współmałżonka.

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Zwykła rozdzielność majątkowa - ten rodzaj rozdzielności nadaje odrębność majątkową małżonkom poprzez dobrowolną umowę. W jej skład wchodzi majątek nabyty zarówno przed, jak i po podpisaniu dokumentu notarialnego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla par, które osiągają podobne zarobki w pracy zawodowej. W tym przypadku nie muszą informować współmałżonka o zaciągniętych zobowiązaniach, a także nie mają wpływu na to, na co druga połowa wydaje swoje pieniądze.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku - w tym przypadku jeden z małżonków może żądać od drugiej strony wyrównania dorobku lub przejęcia części jego majątku na własność, gdy np. zajmował się domem, a partner pracował.

Rozdzielność majątkowa przymusowa - jest ustanawiana na mocy orzeczenia sądu w sytuacjach, w których małżeństwo spotyka się z poważnym naruszeniem stanu majątku i dobra rodziny przez jednego z współmałżonków lub gdy istnieją przesłanki do np. ubezwłasnowolnienia partnera, lub separacji.

Długi małżonka a rozdzielność majątkowa

Niestety odpowiedzialność za długi małżonka nie jest całkowicie wyłączona, nawet wtedy, gdy intercyza przewiduje rozdzielność majątkową. Jednak z drugiej strony ponoszenie konsekwencji jest w pewien sposób ograniczone. Natomiast przy rozszerzeniu bądź ograniczeniu wspólności majątkowej partner będzie musiał zmierzyć się z zobowiązaniami finansowymi tak samo, jak w przypadku wspólności ustawowej.

Należy podkreślić, że rozdzielność majątkowa w wielu przypadkach może mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo finansowe każdej strony w małżeństwie - więcej na stronie www.kapitalni.org. Jest to też bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy partner prowadzi własną firmę i bierze kredyty wspierające jej działanie. Ponadto prawny podział majątku przydaje się także w sprawach podatkowych.
Artykuł sponsorowany

reklama

Wydarzenia pod patronatem portalu

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".