• 0
0
 
  • Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 1618
  • Dodano: 2019-09-20 / 08:34
  • Komentarzy: 0

Uczniowie i studenci - zadbajcie o rentę rodzinną

 
 
Uczniowie i studenci - zadbajcie o rentę rodzinną

(Fot. Archiwum)

Uczniowie do końca września, a studenci do końca października. Wszyscy, którzy otrzymują rentę rodzinną powinni w tych terminach złożyć w ZUS zaświadczenie, że kontynuują naukę. Jeżeli tego nie zrobią, ryzykują utratę świadczenia.

Taka sytuacja może dotyczyć sporej grupy młodych mieszkańców regionu. W 2018 r. do opolskich placówek ZUS wpłynęło aż 3845 wniosków o rentę rodzinną i zaświadczeń o podjęciu kształcenia w nowym roku oświatowym.

Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często nie wiedzą lub zapominają, że powinni dostarczyć do ZUS zaświadczenie, że będą się uczyć. Renta rodzinna jest wypłacana w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają co miesiąc do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego czyli do września.

- Jeżeli chcesz mieć pewność, że ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną bez przerwy, powinieneś jak najszybciej, a najpóźniej do miesiąca od ostatniej wypłaty świadczenia przez ZUS, złożyć wniosek o jego dalsze wypłacenie. Do tego potrzebne jest aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, że będziesz uczniem lub studentem - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Jeśli kontynuujesz naukę i odpowiednie zaświadczenie złożyłeś z wyprzedzeniem, to ZUS bez przeszkód będzie wypłacał rentę już od września lub października. Miesięczne opóźnienie w złożeniu zaświadczenia lub samego wniosku o rentę rodzinną spowoduje, że świadczenie przepadnie.

Co w sytuacji, gdy przerwiesz naukę lub studia w trakcie roku szkolnego czy akademickiego? Każdy kto jest uprawniony do renty rodzinnej, a przerwie edukację ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS. Warto o tym pamiętać, ponieważ ZUS może wystąpić do szkoły lub uczelni i zweryfikować czy ciągle masz status ucznia bądź studenta. Jeżeli tego nie zrobisz będziesz zobowiązany oddać nienależnie otrzymaną rentę z odsetkami, a ZUS przestanie wypłacać świadczenie.

Rentę rodzinną wypłaca ZUS dzieciom zmarłego, do momentu skończenia przez nie 16. Roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, będzie dostawało rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie można jeszcze pobierać do końca roku akademickiego. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy uprawnionych jest kilku, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie - 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób - 95 proc. świadczenia.


reklama

Wydarzenia pod patronatem portalu

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".