• 0
0
  • Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 2678
  • Dodano: 2018-12-07 / 08:25
  • Komentarzy: 8

Przyznano pierwsze promesy dla firm na usługi specjalistyczne

 
 
Przyznano pierwsze promesy dla firm na usługi specjalistyczne

(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)

Prawie 243 tys. zł unijnego wsparcia w postaci promes na specjalistyczne usługi przekazało tylko tygodniu trzem pierwszym firmom w regionie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Usługi na rzecz tych firm zrealizują wybrane przez nie instytucje otoczenia biznesu.

Umowę na jedną z takich promes - na kwotę prawie 28,3 tys. zł - 6 grudnia w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki podpisała firma MM Systemy, działająca w branży motoryzacyjnej z Kątów Opolskich. Wykorzysta ją na specjalistyczne szkolenie pt. "Hi - Po" - Trenowanie myślenia innowacyjnego" dla ośmiu swoich pracowników.

- Cieszy nas, że skorzystamy z tej oferty - podkreślał podczas podpisania umowy prezes firmy Roland Krause. - Mamy bardzo młody zespół; średnia wieku w naszej firmie wynosi 29 lat. Inwestycje w szkolenia, rozwój i edukację tego zespołu są elementem, na który od początku wydajemy swoje środki. A że teraz pojawiła się możliwość, aby takie profesjonalne, specjalistyczne szkolenia dofinansować, to nie mogliśmy jej nie wykorzystać.

Prezes Krause zaznaczył również, że przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z promesy ważne było dla niego także to, że ma zaufanie do obu partnerów: OCRG i Parku Naukowo-Technologicznego, który usługę dofinansowaną promesą z OCRG zrealizuje. - Po długiej już współpracy mamy w firmie przekonanie, że OCRG to jest marka.
Jeśli coś robi, to jest to profesjonalne, przygotowane i przemyślane. Współpraca z profesorem Mamalą i Parkiem to też marka. Mamy już wspólne przedsięwzięcia i chętnie z nim współpracujemy - podkreślił Roland Krause.

- Firma MM systemy wskazała nam bardzo specyficznego operatora, trenera, z którym Park musiał się porozumieć i przygotować z nim to szkolenie. Operator ten był szkolony w Szwajcarii, więc jest to bardzo wysoka półka w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnych. Czyli tego, co na bieżąco potrzebne jest firmie MM Systemy - wyjaśniał z kolei prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu prof. Jarosław Mamala.

Dwie pozostałe promesy, które są już lub będą podpisane, opiewają na kwoty odpowiednio 84 tys. zł i niespełna 131 tys. zł. Jedna z firm zrealizuje z wykorzystaniem takiej promesy szkolenie dot. wdrożenia efektywnego zarządzania, nowoczesnych rozwiązań i standardów w gastronomii i hotelarstwie; druga - projekt dot. usprawnienia procesu odpylania hal. Usługi dla tych firm wykonają Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych -
Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu i Izba Gospodarcza "Śląsk".

- Z technicznego wygląda to tak, że firma wybiera instytucję otoczenia biznesu i usługę, którą ta instytucja dla niej zrealizuje. Potem przedsiębiorca składa do nas wniosek o udzielenie promesy lub dotacji. Po podpisaniu umowy na jej udzielenie firma wpłaca 30-procentowy wkład własny na konto instytucji, a my z unijnego wsparcia pokrywamy pozostałe 70 procent, przelewając te pieniądze także na konto instytucji - wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Wsparcie dla firm w postaci promes albo dotacji udzielane jest z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego". Projekt ruszył w tym roku, potrwa do końca 2021 r. W jego puli jest 18,6 mln zł. Przedsiębiorcy mogą w jego ramach dostać wsparcie w postaci dotacji w wysokości do 50 000 zł albo promesy, która może wynieść do 150 000 zł.

- Kilka czy kilkanaście lat temu, gdy pieniądze unijne były nowością, przedsiębiorcy korzystali z nich głównie po to, by modernizować czy doposażać swoje firmy, tak by dogonić Europę - mówił podczas czwartkowego podpisania umowy członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza. - Dzisiaj firmy chętnie korzystają ze wsparcia, by profesjonalizować swoje produkty czy usługi i być konkurencyjnymi na rynku europejskim i nie tylko. Dlatego tak nam zależy na tym, by pokazywać różnorodne wsparcie, jakie oferujemy, i przekonywać, że pieniądze europejskie wcale się nie kończą i wcale nie są mniejsze. Są zdecydowanie większe, podobnie jak wachlarz usług w tym zakresie.

Szymon Ogłaza dodał, że ważne jest również to, iż przy okazji coraz częściej wspierane są też instytucje otoczenia biznesu. - To niezwykle istotne, że na pewnym poziomie rozwoju gospodarczego pojawiają się takie instytucje jak Park Naukowo - Technologiczny w Opolu, który jest w stanie świadczyć bardzo wyspecjalizowane usługi wobec przedsiębiorców, tak by Ci lepiej realizowali swoje zadania - zaznaczył.
Na co można wykorzystać te pieniądze w ramach projektu "Operator voucherów..." ? Dotacje, przyznawane w formie refundacji (firma dostaje zwrot kosztów zapłaconej wcześniej przez siebie usługi) mogą być przeznaczone np. na:

- doradztwo dotyczące własności intelektualnej i patentów, np. opłacenie usług rzecznika patentowego za opracowanie i złożenie wniosku patentowego, pokrycie kosztów rejestracji w Urzędzie Patentowym;

- opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne, także zagraniczne, np.: dofinansowanie analizy otoczenia przedsiębiorstwa obejmującej m.in. informację nt. podatków, kwestii zatrudnienia, itp.

- organizacja procesu wejścia na rynki zewnętrzne, np. kooperacja z partnerem biznesowym, udział
w giełdach czy targach branżowych, pokrycie kosztów przygotowania i obsługi wyjazdów na spotkania z partnerami, kosztów tłumaczeń, transportu, hoteli, biletów wstępu, wyżywienia, itp.

- usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego czy designu, np. pokrycie kosztów szkolenia, warsztatów i doradztwa dot. projektowania produktów, przygotowanie wzoru przemysłowego, itp.

- dostarczanie usług proinnowacyjnych (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji), np. pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo - rozwojowych.
Natomiast promesy, przyznawane w formie niefinansowego wsparcia (przedsiębiorca po skorzystaniu z usługi płaci wykonawcy 30 proc. kosztu tej usługi, a pozostały koszt pokrywany jest z przyznanej promesy przez OCRG) mogą być przeznaczone np. na:

- doradztwo prawne, finansowo-księgowe, organizacyjne, np. pokrycie kosztów zakupu usług prawniczych, doradców finansowych, mediatorów, specjalistów ds. zarządzania personelem, itp.

- doradztwo technologiczne, czyli np. oceny technologiczne przedsiębiorstwa, audyt technologiczny,

- wynajem urządzeń laboratoryjnych

- dostęp do płatnych baz danych, raportów, analiz

- opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa

- usługi dotyczące analizy rynku, analizy strategicznej, benchmarking (np. udział w konferencjach,
sympozjach, wystawach, wizytach studyjnych, praktykach)

- audyt energetyczny

- certyfikacja i standaryzacja usług oraz produktów (np. pokrycie kosztu wdrożenia certyfikatu ISO, deklaracji zgodności CE, itp.)

- szkolenia specjalistyczne

- promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, czyli działania marketingowe i promocyjne, pomoc w pozyskiwaniu kapitału na rozwój, współpracę z instytucjami B+R, pomoc w pozyskiwaniu zasobów kapitałowych i ludzkich, itp.

- informacje o źródłach finansowania działalności gospodarczej

Ze wsparcia w ramach tego działania mogą skorzystać małe i średnie firmy z woj. opolskiego, działające w branżach, które zostały uznane za tzw. regionalne specjalizacje inteligentne Opolszczyzny. Są to branże: budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi); chemiczna; drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski); maszynowa i elektromaszynowa; metalowa i metalurgiczna; paliwowo-energetyczna; rolno-spożywcza; transport i logistyka; usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi turystyczne.

6 KROKÓW, BY JAK NAJSPRAWNIEJ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI I PROMES

KROK 1. Zgłoś się do podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) i poinformuj, jakiego wsparcia potrzebujesz.
KROK 2. Wypełnij 4-kartkowy wniosek o dofinansowanie wybranej usługi. Pomogą Ci w tym pracownicy OCRG. Wniosek możesz też wypełnić sam i przesłać lub dostarczyć do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (Opole, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole). Pracownicy OCRG pomogą Ci również znaleźć instytucję otoczenia biznesu, która będzie wspierać w realizacji wybranej usługi.
KROK 3. Do 10 dni roboczych od złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku podpiszesz umowę na dofinasowanie wybranej usługi bądź usług.
KROK 4. Zrealizuj wybraną usługę bądź usługi zgodnie z założeniami i podpisaną umową.
KROK 5. Zgłoś się z wnioskiem o refundację kosztów zrealizowanych usług do podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Wniosek o refundację mieści się na zaledwie 2 kartkach!
KROK 6. Do 10 dni po złożeniu wniosku o refundację pieniądze - zwrot kosztów zrealizowanej i opłaconej usługi, z której skorzystałeś - zostaną przelane na konto Twojej firmy.
reklama

Więcej zdjęć

24opole.pl
24opole.pl

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

2018-12-08 15:11:30 [185.127.21.*] id:1566927  
karo1810: Napisał postów [208], status [starszy wyjadacz] Reputacja
Ogłaza to już do każdej d... wejdzie

Nick:
Treść:
Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [2]
2018-12-11 02:43:15 [188.146.225.*] id:1567028  
Mario-Opole: Napisał postów [1222], status [zrobił/a karierę] Reputacja
Taaaaa koalicja obywatelska... czyli śmieszne po + partia swetru Ogolił by się knur jeden
2018-12-11 09:39:07 [185.127.20.*] id:1567031  
matejko66: Napisał postów [2998], status [Szycha] Reputacja
Typowy suweren... Nic mądrego do naPISania nie ma to obraża nie znając człowieka! No ale szkoła kaczafiego działa jak widać...
2018-12-09 14:43:11 [46.215.30.*] id:1566961  
coolerr: Napisał postów [12834], status [VIP] Reputacja
Kiedy otulam głaz i się kamufluję...Hmm,dalej wyglądam jak głaz,Panie Szymonie,jakaś dieta,trochę ruchu ??

Nick:
Treść:
Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]
2018-12-11 02:40:47 [188.146.225.*] id:1567027  
Mario-Opole: Napisał postów [1222], status [zrobił/a karierę] Reputacja
Nie ogolony knur?
2018-12-07 23:06:02 [188.146.46.*] id:1566918  
Mario-Opole: Napisał postów [1222], status [zrobił/a karierę] Reputacja
Kurcze na tego zarośniętego knura i na jego wypowiedzi aż nie chce się patrzeć czasami. Kto go tam na to stanowisko wcisnął nie wiem ale powinniśmy go pomścić

Nick:
Treść:
2018-12-07 10:25:30 [83.10.108.*] id:1566897  
fantom: Napisał postów [303], status [maniak] Reputacja
Ściema!!!, niech lepiej podadzą ile kosztuje utrzymanie tych mądrali w gajerach, a ile wypłacają firmą na te absurdale szkolenia!!! My potrzebujemy kasę na rozwój przemysłowy i usług, a te wasze szkolenia przynoszą jakiś wzrost PKB. hi,hi,hi.

Nick:
Treść:
Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]
2018-12-07 12:26:36 [178.43.14.*] id:1566903  
BSOV: Napisał postów [19], status [nowy] Reputacja
szkolenia z pierdzielenia. Takie miękkie szkolenia mają ceny z d* wzięte. Sale, catering, prowadzący, organizator, każdy sobie z tego tortu ukroi. Ważne, żeby rzeczywisty koszt nie był większy niż wkład własny, to będzie zysk na czysto do podziału między kolegów. Zresztą konkrety, materialne rzeczy też można łatwo zawyżać, coś się inaczej nazwie, podzieli na części i już ciężko zweryfikować rynkowe ceny. A oprogramowanie to już mega przegięcia, albo na gotowe rzeczy bierze się dotację, żeby się zwróciło i jeszcze było do przodu albo po wzięciu kasy na jakiś niepotrzebny idiotyzm daje się go studentom do zrobienia najmniejszym kosztem aby tylko można było pokazać, że gotowe.