• 0
0
 
  • Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 679
  • Dodano: 2019-01-22 / 13:23
  • Komentarzy: 0

Ponad pół miliona złotych na konkursy dla organizacji pozarządowych

 
 
Ponad pół miliona złotych na konkursy dla organizacji pozarządowych

(Fot. Dżacheć)

W poniedziałek 21 stycznia zarząd województwa opolskiego podjął uchwały o ogłoszeniu kolejnych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. W puli ponad pół miliona złotych!


Pierwszy otwarty konkurs dotyczy wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi. Na ten cel przeznaczono 250 tys. złotych.

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 250 000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 12 000,00 zł. Oferty należy składać do 25 lutego 2019 r.

Kolejny konkurs to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2019 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Na ten cel przeznaczono 120 000 zł. Warto dodać, że w roku ubiegłym z tych pieniędzy skorzystało 10 organizacji pozarządowych.

Trzeci konkurs to otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 i w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ta ten cel przeznaczono 160 000 zł i pieniądze te mogą być przeznaczone na doskonalenie kompetencji pedagogów i psychologów ale również na realizację autorskich programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
reklama

Wydarzenia pod patronatem portalu

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".