• Autor: kam_ila
  • Wyświetleń: 919
  • Dodano: 2022-08-15 / 16:40
  • Komentarzy: 0

  Ponad 20 kilometrów dróg rolnych zbudowanych będzie w tym roku w opolskich gminach

  (Fot. UMWO)

  Tym razem zarząd udzielił pomocy finansowej samorządom Jemielnicy, Branic, Lubszy, Bierawy, Ozimka i Kietrza. To kolejne gminy, które zrealizują takie inwestycje.


  Największą dotację otrzymała gmina Jemielnica, która przebuduje ponad kilometr drogi. Kolejne z najwyższych dofinansowań otrzymał Kietrz, którzy przebuduje drogę w pobliżu Kozłówki. Gmina Branice zaplanowała prace drogowe w Włodzieninie. W gminie Lubsza przebudowana będzie droga w Kościerzycach. Inwestycje odbywać się będą również w Bierawie oraz gmina Ozimek, która zbuduje drogę między Pustkowem a Szczedrzykiem. Wyjaśnijmy, że podpisywane dziś umowy, to jedynie część z tych, które już są, bądź będą w przyszłości realizowane.

  Jak zaznacza członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, nie są to strategiczne inwestycje, ale bardzo ułatwiające życie mieszkańcom małych miejscowości. - Te dofinansowania są bardzo różne. Warto wspomnieć, że dzięki tym pieniądzom w województwie opolskim zostało zmodernizowanych do tej pory 200 kilometrów dróg. Jest to potężna dawka dróg, które służą nie tylko dojazdowi do pól. To również są trasy chętnie wykorzystywane przez rowerzystów - mówi Szymon Ogłaza.

  Wójt Branic Sebastian Baca przyznaje, że wybrał specyficzną lokalizację. - Do tej pory była tam droga szutrowa, korzystali z niej również mieszkańcy. Będą oni teraz mieli komfortowy dojazd do domów, a jednocześnie rolnicy do pół - mówi Sebastian Baca.

  Natomiast zastępca burmistrza Kietrza Marceli Głogiewicz podkreśla, że cieszy się z każdego dofinansowania. - Droga w obrębie Kozłówek jest ważna dla nas wszystkich. Ułożona zostanie kolejna warstwa z kruszywa, wyremontujemy rów, naprawimy odwodnienie - dodaje.

  Odcinek drogi polnej wyremontowany będzie w Jemielnicy. Burmistrz Marcin Wycisło zaznacza, że chce spełnić oczekiwania rolników. - Nasi rolnicy są bardzo wyspecjalizowani, mają ciężki sprzęt i dlatego chcemy drogę dostosować do odpowiedniego obciążenia. W polach mamy też nieliczne zabudowania, więc skorzystają z tego również mieszkańcy - mówi Marcin Wycisło.

  Jemielnica - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jemielnica" na dł. 1, 02 km - dofinansowanie 255 000 zł

  Branice - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Włodzienin" na dł. 0,320 km - dofinansowanie 80 000 zł

  Lubsza - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzyce -etap I " na dł. 0,242 km - dofinansowanie 60 500 zł

  Bierawa - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa" na dł. 0,408 km- dofinansowanie 60 300 zł

  Ozimek - "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pustków, obręb Szczedrzyk" na dł. 0,308 km - dofinansowanie 77 000 zł

  Kietrz - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozłówki" na dł. 1, 283 km - dofinansowanie 178 651 zł

  W latach 2013 - 2021 z budżetu Województwa Opolskiego udzielono wsparcia finansowego samorządom gminnym z terenu województwa opolskiego w kwocie 37 231 454 zł na dofinansowanie do wybudowanych i przebudowanych ponad 201 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".