• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 3568
  • Dodano: 2023-12-09 / 10:45
  • Komentarzy: 0

  Bezpieczny kredyt 2% z nowymi limitami

  35 tys. osób może skorzystać ze zwiększenia limitów na dopłaty z budżetu państwa w bezpiecznym kredycie 2% w stosunku do aktualnego poziomu akcji kredytowej. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Kwota z budżetu państwa przeznaczona na bezpieczny kredyt 2% ma wzrosnąć z ok. 11,3 do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032. To wzrost o blisko 4,8 mld zł.

  Według stanu na 23 listopada 2023 r. liczba zawartych umów kredytowych przekroczyła 40,8 tys. Złożono ok. 90,3 tys. wniosków, z czego ponad 69,3 tys. stanowią wnioski zweryfikowane. Łączna kwota bezpiecznych kredytów to ponad 16,5 mld zł. Bezpieczny kredyt 2% oferuje 13 banków.

  Popyt na kredyty mieszkaniowe jest w ostatnich miesiącach wysoki. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła z 13,5 tys. we wrześniu 2022 r. do 36,6 tys. we wrześniu 2023 r. Według szacunków BIK, ok. 60% osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w sierpniu br. to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł.
  Duża popularność bezpiecznego kredytu 2%

  Pierwszy kwartał funkcjonowania programu Pierwsze Mieszkanie był okresem spiętrzenia wniosków o preferencyjny kredyt. W pierwszych miesiącach działania programu, większość wniosków kredytowych złożono przez osoby, które czekały na wprowadzenie instrumentu wsparcia przez kilka kwartałów, w których rynek kredytów mieszkaniowych uległ załamaniu, w tym z uwagi na utratę zdolności kredytowej części gospodarstw domowych wnioskujących obecnie o bezpieczny kredyt 2% (pozwalający uzyskać tą zdolność).
  żródo:gov.pl
  Obecnie liczba składanych wniosków o bezpieczny kredyt 2% ustabilizowała się. Jednak z uwagi na odłożoną podaż, obecne limity finansowania mogą nie być wystarczające. Efektem proponowanych zmian, będzie możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, które pozwolą na udzielenie w latach 2023-2024 łącznie ok. 75 tys. bezpiecznych kredytów 2%. W sumie, po zmianach, ok. 180 tys. gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% w latach 2023-2027
  - wskazuje minister rozwoju i technologii Marlena Maląg.

  Bezpieczny kredyt 2% - proponowane zmiany

  Maksymalny limit finansowania z budżetu państwa bezpiecznego kredyty 2% po zmianach może wynieść:

  1 824 mln zł (z 941 mln zł) w 2024 r.
  1 760 mln zł (z 1 107 mln zł) w 2025 r.
  2 114 mln zł (z 1 432 mln zł) w 2026 r.
  2 431 mln zł (z 1 725 mln zł) w 2027 r.
  1 959 mln zł (z 1 581 mln zł) w 2028 r.
  1 716 mln zł (z 1 301 mln zł) w 2029 r.
  1 532 mln zł (z 1 152 mln zł) w 2030 r.
  1 411 mln zł (z 1 054 mln zł) w 2031 r.
  1 351 mln zł (z 1 010 mln zł) w 2032 r.

  Łącznie daje to kwotę niemal 16,1 mld zł. W porównaniu do aktualnie obowiązujących zapisów ustawowych, limit jest większy o blisko 4,8 mld zł.

  W projekcie przewidziano również tryb dla ponownego uruchomienia przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt 2% na wypadek wstrzymania działania programu przed zasileniem o dodatkowe środki. Ponowne uruchomienie następować będzie na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, będącego dysponentem środków zasilających fundusz.

  Bezpieczny kredyt 2%, który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, którą stanowi różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł).

  Drugim filarem programu Pierwsze Mieszkanie jest premiowane przez państwo, oszczędnościowe Konto Mieszkaniowe. W tym przypadku chodzi o oszczędzanie na zakup mieszkania w perspektywie kilku lat (nie ma wymogu, by było to pierwsze mieszkanie w przypadku rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci), a konto można założyć już 13-letnim dzieciom (maksymalny wiek to 45 lat). Konto Mieszkaniowe jest oprocentowane na zasadach oferowanych przez bank, ale w przeciwieństwie do zwykłego konta oszczędnościowego zysk jest zwolniony z 19-procentowefgo podatku od dochodów kapitałowych. Każdemu oszczędzającemu co roku zostanie naliczona także specjalna premia mieszkaniowa - będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego). Od startu programu Pierwsze Mieszkanie założono już 4,5 tys. Kont Mieszkaniowych, na których zgromadzono ok. 19,2 mln zł. Średnia kwota na koncie to ok. 4,3 tys. zł.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".