• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 3386
  • Dodano: 2023-10-27 / 15:44
  • Komentarzy: 0

  Czy za święto w sobotę 11 listopada należy się dodatkowy dzień wolny?

  Listopad przynosi dwa dni wolne od pracy. Jedno z listopadowych świąt wypada w sobotę. Co to oznacza dla pracowników?

  Listopad jest miesiącem, w którym Polacy mogą cieszyć się dodatkowymi dniami wolnymi od pracy. W tym roku, 1 listopada wypada w środę, a 11 listopada przypada na sobotę. Czy oznacza to, że tracimy dzień wolny? Na szczęście nie. Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy, jeśli święto narodowe wypada w sobotę, pracodawca zobowiązany jest przyznać pracownikowi inny dzień wolny.

  W takich sytuacjach, możliwe są dwie opcje - albo pracodawca sam określa datę zastępczego dnia wolnego, albo decyzję tę podejmuje wspólnie z pracownikiem. Ważne jest, że dzień wolny może być przyznany zarówno przed, jak i po święcie, lecz nie może być rozłożony na kilka godzin wolnego w różnych dniach. Pracodawca ma pełną dowolność w wyborze, czy cała firma będzie miała wolne jednocześnie, czy też różni pracownicy będą korzystać z dodatkowego dnia wolnego w różnych terminach.

  Należy zwrócić uwagę, że zasady te dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zwyczajowo jednak na podobnych zasadach korzystają z takiego dnia wolnego osoby także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnych.

  A co z zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenie rozliczanymi nie według dni pracy, ale stawką za godziny? Także w przypadku takiej umowy zlecenie ewentualna rekompensata za święto przypadające w sobotę jest kwestią umowną.

  Co w sytuacji, gdy pracownik w dniu świątecznym, które wypada w sobotę jest chory? Gdy wybrany przez pracodawcę dzień wolny w zamian za sobotnie święto wypada przed lub po okresie zwolnienia lekarskiego, to pracownik będzie mógł z niego skorzystać. Jeżeli to dodatkowy dzień wolny ustalony w zamian za święto wypadające w sobotę przypadnie w okresie zwolnienia lekarskiego, to pracodawca nie będzie miał podstaw do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego.

  Większość przedsiębiorstw operuje na kwartalnych cyklach rozliczeniowych, które są zsynchronizowane z kwartałami kalendarzowymi roku. Z racji tego, że 11 listopada znajduje się w czwartym kwartale, dodatkowy dzień wolny przyznany jako rekompensata za pracę w sobotę powinien być wykorzystany najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.

  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten dodatkowy dzień wolny był zrealizowany przed dniem święta, w okresie od 1 października do 10 listopada, ponieważ nadal pozostaje w obrębie tego samego kwartalu rozliczeniowego.

  Warto pamiętać, iż nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego w tym terminie spowoduje przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy. Pracodawca naraża się też na karę grzywny.

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".