• Wyświetleń: 993
  • Dodano: 2023-09-13 / 09:00
  • Komentarzy: 0
  • Artykuł sponsorowany

  Drabiny ewakuacyjne - do czego służą i kiedy je stosować, przepisy, normy bezpieczeństwa

  Drabiny ewakuacyjne to jak wskazuje ich nazwa konstrukcje umożliwiające ewakuację z miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie. Obowiązek ich stosowania regulują przepisy prawa, a same drabiny muszą być zgodne z odpowiednimi normami, co przekłada się na bezpieczeństwo.

  Do czego służą drabiny ewakuacyjne?


  Drabiny ewakuacyjne jak wspomniano we wstępie są konstrukcjami, które umożliwiają szybkie, a zarazem bezpieczne oddalenie się z miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie. Montuje się je zatem do ścian różnego rodzaju budynków, czy innych konstrukcji, a konieczność stosowania drabin ewakuacyjnych regulują obowiązujące przepisy prawa. W tym miejscu warto zaznaczyć, że tego typu konstrukcje mogą być wykorzystywane również do innych celów, ponieważ z drabiny ewakuacyjnej można skorzystać przy wykonywaniu różnego rodzaju prac na wysokościach (np. konserwacyjnych bądź remontowych), czy w celu obsługi różnego rodzaju maszyn i urządzeń przemysłowych.  Obowiązek stosowania drabin ewakuacyjnych - przepisy


  Drabiny ewakuacyjne stosowane są w różnego rodzaju budynkach, konstrukcjach przemysłowych, czy innych obiektach o znacznej wysokości. Konieczność ich montażu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którym:  • w budynkach magazynowych i produkcyjnych (PM), w których wymagana jest druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyższej kondygnacji, można zastosować drabinę ewakuacyjną prowadzącą na dach nad niższą kondygnacją bądź na poziom terenu, jeżeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyższej kondygnacji nie przekracza 50 (w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem może to być max. 15 osób). Przepis ten nie obejmuje zakładów pracy chronionej;

  • drabiny ewakuacyjne muszą znajdować się w łatwo dostępnych miejscach, a ich montaż naprzeciwko okien i świetlików jest zabroniony;

  • w przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy poziomami nie przekracza 3 metrów można zastosować drabinę ewakuacyjną bez obręczy ochronnych, uwzględniając przy tym wymagania paragrafu 101.  Normy bezpieczeństwa dotyczące drabin ewakuacyjnych


  Przepisy określają nie tylko to, kiedy istnieje konieczność montażu drabiny ewakuacyjnej, ale również to, że konstrukcje te muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Gwarantuje to bowiem bezpieczeństwo korzystania z drabiny ewakuacyjnej. Najważniejsze normy to w tym przypadku:  • DIN18799-1 - odnosząca się do drabin mocowanych na stałe do budynków oraz innego typu budowli. Norma dotyczy wymagań technicznych i badań dopuszczając w tym przypadku możliwość zastosowania drabin pionowych z bocznymi podłużnicami, które mogą być wykorzystywane do prac konserwacyjnych i porządkowych w i na budynkach;

  • DIN14094-1 - dotycząca ochrony przeciwpożarowej. Informuje ona, że drabiny ewakuacyjne są przeznaczone do ewakuacji w przypadku wystąpienia pożarów, a co za tym idzie muszą umożliwiać bezpieczne oddalenie się z miejsca zagrożenia;

  • EN-ISO-14122-4 - której zakres zastosowania obejmuje: Dostęp do maszyn i urządzeń Planowanie i użytkowanie. Norma ta określa, że drabiny pionowe mocowane do maszyn i urządzeń umożliwiają dostęp w takcie wykonywania prac serwisowych i kontrolnych, a także napraw i prac porządkowych;

  • DIN-14094-1 - której zastosowanie to: Ochrona przeciwpożarowa, drabiny ewakuacyjne , drabiny ewakuacyjne, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty. Norma ta określa, że drabiny ewakuacyjne stanowią element budynku lub budowli zapewniając tym samy drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia.  Na co zwrócić uwagę przy wyborze drabiny ewakuacyjnej?


  Stojąc przed koniecznością zakupu drabiny ewakuacyjnej należy zadbać przede wszystkim o to, by była to konstrukcja zgodna z wymienionymi wyżej normami oraz warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. Poza tym bardzo ważną kwestią jest jakość, która przekłada się na bezpieczeństwo oraz żywotność. Drabina musi być zatem wykonana nie tylko starannie, ale również z odpowiednich materiałów, a wymagania te spełniają drabiny ewakuacyjne oferowane na: https://ewakuacyjne.pl. Zaletą w ich przypadku jest również możliwość dowolnej konfiguracji, co pozwala dopasować drabinę do specyfiki konkretnego obiektu. Jest to bowiem autorski system modułowy umożliwiający łączenie elementów na różne sposoby.


  Podsumowując należy stwierdzić, że drabiny ewakuacyjne muszą być montowane nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania budynków. Istotne jest zatem to, by odpowiadały obowiązującym normom i warunkom technicznym.  Artykuł sponsorowany

  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".