• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 323
  • Dodano: 2023-07-09 / 15:15
  • Komentarzy: 0

  Wpływ wydobycia węgla na środowisko

  Istnieje wiele dyskusji na temat tego, czy wpływ wydobycia węgla na środowisko uzasadnia jego dalsze wykorzystanie. Dowiedz się więcej!


  Węgiel to paliwo kopalne, które jest spalane w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła lub skraplane w celu produkcji gazu i oleju napędowego. Węgiel jest materią roślinną uwięzioną pod ziemią przez wieki. Z czasem ulega skamienieniu z powodu braku ekspozycji na powietrze.


  W rezultacie otrzymujemy użyteczną, ale wysoce kontrowersyjną skałę. Cenna dla ludzkiej produkcji energii, jest jednak trudna, droga i niebezpieczna w pozyskaniu. To wiąże się z wysokimi kosztami dla środowiska i ludzkiego zdrowia.


  Istnieje wiele dyskusji na temat tego, czy wpływ wydobycia węgla na środowisko uzasadnia jego dalsze wykorzystanie.


  Węgiel wydobywa się albo z głębi ziemi, albo z jej powierzchni. Pierwszy z nich znany jest jako górnictwo podziemne, a drugi jako górnictwo odkrywkowe lub usuwanie wierzchołków gór.


  Jedną z najbardziej znanych spółek, zajmujących się wydobyciem węgla jest Peabody Energy Corporation (sprawdź btu notowania na http://j2t.com).


  Każdy z procesów wydobycia powoduje znaczne szkody dla środowiska. Przeczytaj, jakie.


  Hałas


  Jednym z najbardziej oczywistych (choć być może najmniej szkodliwych) skutków środowiskowych wydobycia węgla jest zanieczyszczenie hałasem. Wydobycie węgla to głośny, trwający dzień i noc proces, który zakłóca życie mieszkańców okolicznych społeczności, obniża jakość życia i może trwać przez dziesięciolecia.


  Utrata dzikiej przyrody


  Wydobycie węgla wymaga dużego obszaru. Kiedy operacja wydobywcza wkracza na teren kopalni, atakuje i niszczy znaczne obszary dzikiej przyrody. Wypiera rodzimą faunę oraz usuwa siedliska i źródła pożywienia. Skutkuje to zachwianiem równowagi ekosystemu, a nawet zagrożeniem lub wyginięciem całych gatunków.


  Zapadliska


  Innym skutkiem środowiskowym wydobycia węgla jest "osiadanie kopalni". Ziemia zapada się w wyniku naruszenia jej fundamentów. Dzieje się tak, gdy węgiel znajdujący się głęboko pod powierzchnią naszej planety jest usuwany ze swojego złoża.


  Zmiany topograficzne


  Wydobycie węgla nieodwracalnie niszczy życie roślinne i glebę. Tworzy jałowe połacie ziemi, które są nie tylko nieestetyczne, ale przyczyniają się do utraty cennej wierzchniej warstwy gleby, erozji i burz pyłowych.


  Powódź


  Wydobycie i przygotowanie węgla generuje miliony galonów wysoce toksycznych, półstałych odpadów zwanych "szlamem". Aby zatrzymać szlam, często buduje się tamy pomiędzy górami, z których wydobywany jest węgiel. Istnieje kilka udokumentowanych przypadków, w których tamy zawiodły, powodując śmiertelne powodzie i katastrofę ekologiczną.


  Zanieczyszczenie wody


  Silnie kwaśne spływy ze składów węgla i zakładów przeładunkowych, znane jako kwaśny drenaż kopalniany (AMD), przenikają do dróg wodnych. Zanieczyszczają lokalne źródła wody i wpływają na równowagę pH w okolicznych jeziorach i strumieniach.


  Zanieczyszczenie powietrza


  Pył węglowy, oprócz tego, że jest brudny i nieprzyjemnie pachnie, jest niebezpieczny, jeśli jest wdychany przez dłuższy czas. Osoby długotrwale narażone na działanie pyłu węglowego mają wysokie ryzyko zachorowania na "chorobę czarnych płuc". Nieleczona może prowadzić do raka płuc, gruźlicy płuc i niewydolności serca.


  Pożary


  Węgiel jest łatwopalny. Zagrożenie pożarem to kolejny przykład wpływu wydobycia węgla na środowisko. Jeśli dojdzie do pożaru w złożu węgla, może on trwać przez lata, a nawet dziesięciolecia.


  Toksyczność


  Węgiel i odpady węglowe zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć i arsen, które są wysoce toksyczne zarówno dla roślin, jak i zwierząt.


  Kwaśne deszcze


  Prawdopodobnie jednym z najbardziej przerażających skutków środowiskowych wydobycia węgla jest zagrożenie kwaśnymi deszczami. Wysoka kwasowość AMD pozostaje w wodzie nawet w wyniku parowania i kondensacji. To pozwala jej pozostać w atmosferze i ostatecznie powrócić w postaci "kwaśnego deszczu", utrwalając w ten sposób cykl zanieczyszczenia.


  Promieniowanie


  Węgiel zawiera śladowe ilości radu i uranu. Po ich uwolnieniu do środowiska, pierwiastki mogą prowadzić do skażenia radioaktywnego. Występują one w niewielkich ilościach, ale w zakładach przetwórstwa węgla rutynowo spala się wystarczającą ilość węgla, aby wytworzyć niebezpieczne poziomy odpadów radioaktywnych.


  Zmiana klimatu  Wysokie poziomy metanu, silnego gazu cieplarnianego, są uwalniane podczas procesu wydobycia. Przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej. Dwutlenek węgla, kolejny gaz cieplarniany, jest uwalniany w procesie spalania, gdy węgiel jest wykorzystywany do napędzania generatorów elektrycznych i silników parowych. W rezultacie globalne ocieplenie jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znaczących i powszechnie odczuwalnych skutków środowiskowych wydobycia węgla.


  reklama

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".