• Autor: Dżacheć
  • Wyświetleń: 744
  • Dodano: 2022-08-03 / 16:56
  • Komentarzy: 0

  ZUS: kończy się czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe

  (Fot. Archiwum)

  Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe. Wnioski o świadczenie postojowe można składać najpóźniej do 3. miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

  Stan epidemii został zniesiony w Polsce 16 maja 2022 r., zatem osoby, które starają się o świadczenie postojowe, mają czas do 16 sierpnia 2022 r. na złożenie stosownego wniosku. Termin ten dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

  Zasadniczo świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 roku. To kwota 2080 zł. Natomiast przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

  Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce Covid-19. Aby otrzymać środki należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS.

  Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy będzie pomocą de minimis. Dotyczy to wypłat realizowanych na postawie wniosków RSP-DD, RSP-DD6, RSP-DD7, które wpłyną do Zakładu od 1 lipca tego roku.

  Do wniosków tych przedsiębiorcy powinni dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie, że nie otrzymał takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2) oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Wniosek bez załączonego formularza (RFD) pozostanie bez rozpatrzenia.

  Wnioski tak jak dotychczas należy składać wyłącznie online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".