• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 939
  • Dodano: 2022-03-16 / 16:32
  • Komentarzy: 1

  Ponad 920 mln euro otrzyma województwo opolskie na program regionalny

  (Fot. UMWO)

  Unijne wsparcie dla Opolskiego. Kontrakt Programowy podpisany. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz przedstawiciele zarządu województwa opolskiego - wicemarszałkowie województwa Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca - podpisali Kontrakt Programowy. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027".


  Kontrakt programowy to dokument, który szczegółowo określa wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla każdego z 16 regionów w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.
  Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację ważnych inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

  W województwie opolskim największy nacisk zostanie położony na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, działania związane z włączeniem społecznym, podniesienie dostępności komunikacyjnej regionu oraz rozwijanie mobilności miejskiej.

  W ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Opolskiego uzgodniony został pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa opolskiego, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców województwa, m.in.:

  - Zielono Nam - Opolskie przeciwdziała Zmianom Klimatu (szacunkowa wartość dofinansowania: 11 mln euro),
  - Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - etap II (szacunkowa wartość dofinansowania: 10 mln euro),
  - Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy (szacunkowa wartość dofinansowania: 27 mln euro),
  - Przebudowa dróg wojewódzkich, w tym obwodnic, mających na celu ułatwienie dostępu do stolicy regionu, Autostrady A4 oraz dróg ekspresowych (szacunkowa wartość dofinansowania: 97,7 mln euro).

  Warto podkreślić, że znaczne środki przeznaczone zostaną również na rewitalizację obszarów miejskich oraz wiejskich. Łączna szacunkowa wartość dofinansowania wyniesie 45,8 mln euro.

  Kontrakt programowy stanowi praktyczny wyraz współpracy samorządu i rządu w realizacji polityki rozwoju w polskich regionach. Polityka rozwoju to nie tylko fundusze unijne, wdrażane w ramach polityki spójności, ale przede wszystkim zestaw wzajemnie powiązanych działań podejmowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej i podnoszenia konkurencyjności gospodarki w skali krajowej, regionalnej i lokalnej.

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując politykę regionalną, współpracuje ze wszystkimi samorządami w celu efektywnego wykorzystania ich wewnętrznych potencjałów i specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów oraz wyrównania standardu życia wszystkich mieszkańców naszego kraju.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2022-03-17 07:35:08 [91.236.172.*] id:1635038  
  Maksymilian077: Napisał postów [281], status [starszy wyjadacz] Reputacja
  Kasiura dla Kasiury

  Nick:
  Treść: