• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 811
  • Dodano: 2022-02-25 / 19:54
  • Komentarzy: 0

  Urząd Marszałkowski ogłasza kolejne konkursy. Będą też pieniądze na renowację zabytków

  (Fot. Archiwum)

  Wolontariat, zwiększenie tolerancji oraz rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży to kolejne sfery działań, na które organizacje pozarządowe mogą starć się o pieniądze . Na te konkursy zarząd województwa przeznaczył w sumie 400 000 złotych. Są też pieniądze na zadania związane z konserwacją i renowacją zabytków wpisanych do rejestru zabytków - w tym roku to aż 1 200 000 złotych.


  - Zgodnie z zapowiedzią niemal co tydzień ogłaszamy kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych, dając im narzędzia do działania w różnych sferach życia - mówi marszałek województwa Andrzej Buła. W tym tygodniu zarząd województwa ogłasza trzy konkursy - będzie można dostać dofinansowanie na wolontariat, zwiększenie tolerancji oraz rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

  Na promocję i organizację wolontariatu jest w ogłaszanym właśnie konkursie 200 000 zł. To szansa na większe angażowanie wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom regionu, na rozwój oraz profesjonalizację działań wolontariuszy oraz edukację z zakresu wolontariatu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Można się starać o pieniądze na tworzenie i rozwój lokalnych lub regionalnych baz wolontariuszy oraz wdrażanie działań sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców regionu w wolontariat.

  Nowością tego roku jest konkurs na 100 000 zł, dotyczący zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej. To szansa na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących podniesienia wiedzy i kompetencji osób i środowisk działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, inicjatyw o charakterze świadomościowym, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom łamania praw człowieka oraz przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami, działań na rzecz zwiększenia wrażliwości społecznej mieszkańców regionu na potrzeby grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dyskryminacją oraz promowania postaw szacunku i akceptacji wobec drugiego człowieka.

  Obydwa konkursy prowadzone są przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, a nabór potrwa do 25 marca br.

  Departament Edukacji i Rynku Pracy ogłosił natomiast konkurs na wsparcie działań na rzecz rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. 100 000 zł przeznacza się na organizację warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęć rozwijających te kompetencje, w tym m.in. umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz budowania dobrych relacji czy umiejętności społecznych i edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

  Wszystkie szczegóły dotyczące konkursów w zakładce "Otwarte konkursy ofert"

  Pieniądze na renowację zabytków

  Aż 1 200 000 złotych przeznaczył w tym roku zarząd województwa na zadania związane z konserwacją i renowacją zabytków wpisanych do rejestru zabytków (w ubiegłym roku była to kwota 900 000 zł).

  To oferta kierowana do właścicieli i zarządców (to osoby fizyczne, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy) obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze województwa opolskiego wpisanych do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków .

  Zakres prac możliwych do przeprowadzenia to m.in. wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, prace restauratorskie przy zabytkach ruchomych. Jak podkreśla się w regulaminie konkursu, minimalny wkład własny powinien wynieść 30% całości zadania, a zadania powinny zakończyć się do końca tego roku. Nabór ofert potrwa od przyszłego tygodnia do końca marca. Formularz wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów i szczegóły dotyczące naboru dostępne będą zamieszczone z zakładce "Ogłoszenia".

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".