• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1899
  • Dodano: 2022-01-05 / 13:25
  • Komentarzy: 1

  Kurator oświaty odniósł się do zastrzeżeń co do ustawy "Lex Czarnek"

  (Fot. Dżacheć)

  Kurator Oświaty, Michał Siek uspokaja, że wobec proponowanych zmian w Prawie oświatowym nie należy obawiać się niespodziewanych zwolnień dyrektorów, czy blokowania zajęć szkolnych. Kurator odnosi się także do zastrzeżeń ZNP w związku z podniesieniem pensum i wprowadzeniem godzin "dostępności dla ucznia".


  Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe zmierza m.in. do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zwiększono także rolę kuratora oświaty w sprawach takich jak m.in. odwołanie dyrektora szkoły. W projekcie są też zapisy dotyczące możliwości zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach i przedszkolach i wprowadzenia w ich miejsce edukacji zdalnej w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych; temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów; zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

  Opolski kurator oświaty, Michał Siek odniósł się w środę przed południem do powyższej nowelizacji, a także do poniedziałkowej konferencji prasowej Stowarzyszenia Tak dla Opolskiego, które przedstawiło swoje obawy związane z wejściem w życie tej ustawy.

  - Mamy kilka kwestii, które warto uporządkować. Pierwsza sprawa to sprawa zmian w ustawie, które wczoraj były przedmiotem dyskusji w komisjach sejmowych. Oprócz wielu istotnych zmian, które porządkują kwestie szkół artystycznych, czy szkolenia wojskowego, kwestie likwidacji szkół i przedszkoli, wskazywania miejsc kontynuacji nauki. Te kwestie budzą mniej emocji, a najwięcej emocji budzi kwestia zwiększenia uprawnień kuratora oświaty. Chodzi o możliwość odwołania dyrektora ze stanowiska wtedy, kiedy dyrektor nie realizuje zaleceń wydanych w ramach nadzoru pedagogicznego. Nie będzie to odwoływanie z byle powodu, a w momencie nierealizowania zaleceń, odmówi złożenia wyjaśnień o tym dlaczego nie realizuje zaleceń, nie wykona ostatecznie tych zaleceń, to wtedy mandat powierzenia wygasa w momencie 14 dni od złożenia wniosku przez kuratora. To również odpowiedzialność kuratora, a nie błahy powód. Bardzo rzadko zdarzały się sytuacje, kiedy zalecenia nie były wykonywane. Na przestrzeni kilku lat w szkołach publicznych mógłbym doliczyć się dwóch takich przypadków. Warto wspomnieć o szkołach niepublicznych, głównie dla dorosłych, w których dyrektorzy wykonują różne zabiegi, by nie dopuścić do kontroli. W tym zakresie samorządy, które dotują te szkoły proszą nas o wsparcie, a my nie mamy do tego narzędzi - mówi Michał Siek.

  Organy prowadzące szkoły mogły odwołać dyrektora również w czasie roku szkolnego, teraz takie uprawnienia ma również kurator. Teraz także organ prowadzący, który będzie chciał zwolnić dyrektora, musi tym razem wystąpić o pozytywną opinię kuratora w tym zakresie. Rzadko, ale dochodziło do sytuacji że organ prowadzący odwoływał niewygodnego dyrektora w nieuzasadnionym szczególnie wypadku.

  Warto wspomnieć o zasadach, na których mogą działać stowarzyszenia i organizacje w szkołach. Sytuacja wygląda w ten sposób, że taki podmiot, który chce prowadzić zajęcia z uczniami musi przedstawić program tych zajęć, materiały stosowane na tych zajęciach na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, a kurator ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.

  Poruszono także kwestię wypowiedzi opolskiej przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego, która wskazywała na wzrost pensum o 4 godziny oraz o 8 godzin tygodniowo tzw. dostępności nauczyciela. - To w praktyce oznacza wzrost pensum do 30 godzin. To, co nauczyciel teraz może zarobić w ramach godzin ponadwymiarowych, trafi do pensum. Co to oznacza, że po podwyżce nauczyciel będzie zarabiał tyle samo co dotąd, a czasem i mniej - mówiła Anna Barucha.

  - Konferencja była zorganizowana pod szkołą i miała typowo charakter polityczny. Na terenie szkoły takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Mówiono tam o zmianie statusu zawodowego nauczycieli, a te zmiany są w tej chwili konsultowane ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który się z nimi nie zgadza. Nauczyciele w Polsce na tle innych państw bardzo mało czasu spędzają przy tablicy, to jedno z najmniejszych pensów tablicowych. Badania pokazują, że dostępność nauczyciela dla ucznia też jest niewielka. Czas pracy pozostaje ten sam, czyli 40 godzin. Zmiany dotyczą pensum tablicowego. To jedyny zawód, który w trakcie 40 godzin może realizować nadgodziny. Zwykle, by robić nadgodziny trzeba przepracować coś ekstra. U nauczyciela jest tak, że albo ma 18, albo pracuje 27, bo ma nadgodziny. Jeśli propozycja jest podniesienia pensum, a w związku z tym podniesienia wynagrodzenia, to budzi to mocny sprzeciw. W tej chwili rozmawiamy o 4 godzinach więcej oraz o godzinach dostępności dla ucznia. W Europie tak to funkcjonuje, że nauczyciel jest w szkole, można go spotkać po zakończonych lekcjach. U nas to funkcjonuje tak, że nauczyciel kończy lekcje, chowa dziennik i idzie do domu - wymienia Michał Siek.

  Kurator wskazuje, że karta nauczyciela to bardzo stary dokument, który potrzebuje zmian. - Karta nauczyciela to 1982 rok. Świat poszedł do przodu przez ten okres, a karta nauczyciela trwa. To czas na to, by coś zmienić, dać większe pieniądze, ale również w inny sposób prace nauczyciela postrzegać. Rodzice oczekują większej dostępności nauczyciela dla ucznia. To też pociągnie za sobą zwiększenie prestiżu nauczyciela, szacunku, polepszenie komunikacji i jakości pracy - słyszymy.

  W czasie, gdy posłowie dyskutowali o szczegółowych rozwiązaniach projektu nowelizacji ustawy - tzw. lex Czarnek, pod Sejmem odbyła się manifestacja zorganizowana przez nauczycielskie związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe skupione wokół Wolnej Szkoły.

  reklama

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2022-01-05 14:04:50 [80.49.51.*] id:1629897  
  Bodziulla: Napisał postów [1901], status [Szycha] Reputacja
  Takie sytuacje pokazują jak warto inwestować w dzieci polskie???Kaplice w zakładach pracy!!!Konkordat!!!Czyli DEMOKRACJA w pełni działa...

  Nick:
  Treść: