• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 2390
  • Dodano: 2022-01-02 / 10:40
  • Komentarzy: 0

  GDDKiA podsumowuje rok prac na drogach

  (Fot. GDDKiA)

  Wśród zadań realizowanych przez GDDKiA na terenie województwa opolskiego kilka z nich to budowy zupełnie nowych tras, dzięki którym znacznie poprawi się przepustowość i bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Budowa obwodnic ma także na celu wyłączenie ruchu tranzytowego z miast, które docelowo te inwestycje ominą.


  W 2021 roku udostępniono kierowcom dwie inwestycje - obwodnicę Niemodlina w ciągu DK46 (11,5 km) o łącznej wartości 307,54 mln zł oraz obwodnicę Kępna w ciągu S11 na terenie woj. wielkopolskiego (8,1 km) o łącznej wartości 183,10 mln zł.

  Obwodnica Niemodlina to bardzo wyczekiwany odcinek drogi krajowej w woj. opolskim, oddany do ruchu 22 października Nowa trasa o długości ok. 11,5 km omija Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Rozpoczyna się czterowlotowym rondem przed miejscowością Brzęczkowice i na końcowym odcinku łączy się z obecnym przebiegiem DK46, tuż przed autostradą A4 i węzłem Opole Zachód. Początkowo, na niemal 5-kilometrowym odcinku, jest to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpoczyna się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

  Wybudowana obwodnica Niemodlina to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma węzłami drogowymi - Niemodlin i Sosnówka. W ramach zadania wybudowano 18 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższy, blisko 300-metrowy most nad rzeką Ścinawą Niemodlińską.

  Dzięki realizacji tej inwestycji wyprowadzony został ruch tranzytowy zarówno z Niemodlina, jak i z Brzęczkowic oraz Sosnówki. Znacznie poprawił się komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą trasą.

  Od sierpnia 2021 roku kierowcy mogą korzystać z prawie 7-kilometrowego odcinka obwodnicy Kępna, która stanowi kolejny etap inwestycji realizowanych w ciągu drogi ekspresowej S11.

  Wybudowany na terenie woj. wielkopolskiego odcinek drogi ekspresowej stanowi fragment obwodnicy Kępna - od węzła Kępno Krążkowy do istniejącej drogi krajowej nr 11 (DK11) w rejonie m. Baranów. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie gmin Kępno i Baranów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE na kwotę 97 mln zł. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  W ramach zadania wybudowano obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej S11 - cztery wiadukty i dwa mosty, jedno przejście dla zwierząt oraz dwa wiadukty nad drogą ekspresową S11. Wybudowane zostały także dwa węzły drogowe - Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z istniejącą DK11).

  Realizacja inwestycji poza zapewnieniem komfortu podróżowania na tym odcinku, przyczynia się do poprawy jakości szlaków komunikacyjnych nie tylko na terenie województwa wielkopolskiego. Zakończona budowa II etapu obwodnicy Kępna wyprowadza z miasta ruch tranzytowy na osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11. Dzięki tej inwestycji ułatwiony jest dojazd do Kępna od drogi ekspresowej S8 i połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa.

  Obwodnica Olesna w ciągu S11

  Aktualne zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi 30 proc. Trwają roboty ziemne w zakresie realizacji wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Prowadzone są również prace w zakresie układania warstw konstrukcyjnych jezdni. W październiku wykonawca rozpoczął prace przy układaniu warstwy bitumicznej na początkowym odcinku przyszłej obwodnicy (podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca). Aktualnie kontynuuje te prace na kolejnych odcinkach trasy głównej. Prowadzone są prace na wszystkich 24 obiektach.

  Od czerwca 2021 roku prowadzone są również prace przy budowie węzła Olesno, tj. skrzyżowania drogi ekspresowej z DW487 (trasa Byczyna - Olesno). W ramach tego węzła budowany jest również wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej. Zaawansowanie przy budowie tego obiektu jest na poziomie około 70 proc. Widoczny jest już zarys ronda, które będzie docelowo elementem budowanego węzła, gdzie kolejno zaplanowano prace bitumiczne i brukarskie.

  Obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40

  Aktualne zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi 60 proc. W ramach robót drogowych niemal na całym odcinku ułożono już podbudowę bitumiczną. Na większej długości odcinka trasy głównej jest już także warstwa wiążąca. Wykonawca kontynuuje prace przy budowie ronda turbinowego na początkowym odcinku obwodnicy na skrzyżowaniu z istniejącą DK40.

  Na wszystkich 18 obiektach inżynierskich do rozpoczęcia kontraktowej przerwy zimowej prowadzone były prace, m.in. w zakresie zbrojenia i betonowania przyczółków oraz płyt ustroju nośnego. Znaczne zaawansowanie jest widoczne na obiekcie nad kanałem Gliwickim, najdłuższym i najbardziej charakterystycznym w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Głównymi elementami są tutaj łuki stalowe, do których podwieszony jest pomost stalowy z płytą betonową.

  Obwodnica Praszki w ciągu DK45

  Aktualne zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi 50 proc. W zakresie trasy głównej wykonawca realizuje prace związane z budową wykopów i nasypów oraz rozpoczął profilowanie skarp. Na niemal 75 proc. przyszłej trasy położono już podbudowę zasadniczą z kruszywa. Na 30 proc. odcinka trasy głównej położona została warstwa podbudowy bitumicznej oraz warstwa wiążąca. Prowadzone są prace przy budowie rond, gdzie największe zaawansowanie jest widoczne przy rondzie w okolicach miejscowości Kowale. Prowadzone są roboty na wszystkich dziesięciu obiektach mostowych oraz budowane są przepusty.

  Rozpoczęto prace przy remoncie A4

  W 2021 roku podpisano umowę na remont opolskiego odcinka autostrady A4 dla 17,5 km jezdni południowej (kierunek Katowice) oraz ponad 12 km jezdni północnej (kierunek Wrocław). Zadanie podzielono na pięć etapów, a jego zakończenie zaplanowano w III kw. 2022 r.

  Remont pierwszego odcinka obejmował ponad osiem kilometrów jezdni południowej w kierunku Katowic (od km 266 do km 274) wraz z wymianą nawierzchni na węźle Kędzierzyn-Koźle. Drugi etap to remont jezdni północnej w kierunku Wrocławia na odcinku 5,2 km od węzła Kędzierzyn-Koźle do miejsca na wysokości miejscowości Dolna (od km 269 do km 274).

  Rozpoczęcie kolejnego etapu prac zaplanowano po zakończeniu przerwy zimowej w marcu 2022 r.

  Zadania na sieci dróg krajowych - DK39 Smarchowice Wielkie - Namysłów

  Na początku 2021 roku wykonawca przystąpił do prac przy rozbudowie 2,8 km odcinka pomiędzy Smarchowicami i Namysłowem, gdzie aktualne zaawansowanie rzeczowe wynosi około 80 proc.

  Na początkowym odcinku od Smarchowic do skrzyżowania z ul. Partyzantów w ciągu DK39 wykonano podbudowę z kruszywa oraz warstwy bitumiczne w zakresie podbudowy i warstwy wiążącej. Dodatkowo na odcinku od początku inwestycji do ronda na skrzyżowaniu DK39 i DW454 widać już warstwę ścieralną. Aktualnie trwa rozbiórka warstw konstrukcyjnych na ostatnim fragmencie, gdzie w kolejnym etapie zostanie ułożona podbudowa z kruszywa.

  Duże zaawansowane jest widoczne przy przebudowie infrastruktury kolidującej z rozbudową części drogowej. Trwają prace nawierzchniowe i brukarskie na ciągach pieszo-rowerowych i chodnikach. Planowane są prace brukarskie i budowa drogi przy cmentarzu w ciągu DK39. Zakończono prace remontowe na wiadukcie stalowym w ciągu ul. Jana Pawła nad linią kolejową, gdzie ułożono warstwę ścieralną oraz wymieniono nawierzchnię chodników.

  Na nowym parkingu przy DK39 w Namysłowie wykonano całość podbudowy bitumicznej, położono warstwę wiążącą oraz ścieralną, wykonano także miejsce do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych przez służby ITD.

  Zakończenie prac dla tego zadania jest planowane w drugim kwartale 2022 r.

  DK41 Wierzbięcice

  Prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 41 w Wierzbięcicach obejmują odcinek o długości 3,5 km. Aktualne zaawansowanie dla tego zadania wynosi około 45 proc. W ramach robót drogowych, na kilku odcinkach położono już poszczególne warstwy konstrukcyjne jezdni. Wybudowano także ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku od cmentarza do skrzyżowania w centrum miejscowości. Trwa rozbiórka korpusu drogowego oraz chodników w centrum Wierzbięcic.

  W związku z zaawansowaniem i zaplanowanymi pracami na znacznym odcinku drogi po Nowym Roku wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Zmiany będą polegały na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego dla kierowców jadących DK41 od Nysy do Prudnika, natomiast dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku ruch będzie się odbywał dwoma objazdami.

  Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2022 r.

  DK45 Rogów Opolski - węzeł Opole Południe

  Umowa na realizację tego zadania została podpisana w kwietniu 2021 Inwestycja rozszerzająca się na rozbudowę o 2 km. Aktualnie na ulepszeń na stacji paliw w ciągu DK za węzpole Południe do skrzyżowania Rogów. Prace przy układach konstrukcyjnych na pierwszym z pierwszych z zakończeń pod koniec listopada 2021. Wykonawca zrealizowała także grą zakres prac w zakresie robót.

  Zakończenie tej inwestycji zaplanowano w IV miejscu 2022 r.

  DK45 Praszka - granica woj. opolskiego i łódzkiego

  Po przekazaniu placu budowy wykonawcy we wrześniu 2021 roku rozpoczęły się pierwsze prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku 6,8 km od końca budowanej obwodnicy Praszki do granicy woj. opolskiego i łódzkiego. Aktualnie wykonawca realizuje roboty związane z rozbiórką istniejącej konstrukcji jezdni. Widać także pierwszy odcinek z nową warstwą podbudowy bitumicznej. Te prace prowadzone są na wysokości miejscowości Kowale oraz pomiędzy miejscowościami Sołtysy i Wierzbie.

  Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2022 r.

  DK46 granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków

  Umowę na rozbudowę DK46 na tym odcinku podpisaliśmy 8 listopada 2021, a 22 listopada nastąpiło przekazanie placu budowy. Jeszcze w tym roku wykonawca rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze do robót właściwych. Po zakończeniu przerwy zimowej rozpoczną się prace związane z rozbudową tego odcinka.

  Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2023 r.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".