• Autor: Dagmara
  • Wyświetleń: 1491
  • Dodano: 2021-11-23 / 11:25
  • Komentarzy: 25

  Potężny wzrost liczby covidowych mandatów, a ma być jeszcze więcej

  Policja przedstawia efekt prowadzonych od kilku miesięcy kontroli. Samych pouczeń za brak maseczki było ponad 300 tysięcy, a liczba nałożonych mandatów także jest potężna. Wszystko wskazuje, że kar jeszcze przybędzie.

  Kiedy został wprowadzony obowiązek zasłania ust i nosa, przepisy nie były przygotowane starannie. Wiele osób kwestionowało nałożone na nich mandaty i kierowało sprawy do sądów. Te przyznawały im rację. Jednak w grudniu 2020 roku prawo zostało zmienione, doprecyzowane i obecnie zasady są jasne. W sklepach, urzędach czy komunikacji publicznej trzeba mieć maseczkę, a za jej brak grozi nawet 500-złotowy mandat.

  "Dziennik Gazeta Prawna" podaje teraz, że w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba osób ukaranych lub pouczonych przez policyjne patrole. O ile od grudnia 2020 do kwietnia 2021 nałożono 17 tysięcy mandatów i zwrócono uwagę 120 tys. obywatelom, to najnowsze dane wskazują na dużo wyższe liczby. Od sierpnia tego roku policja ukarała mandatami 116,5 tys. niestosujących się do przepisów prawa, a blisko 316 tys. osób zostało pouczonych.

  To nie koniec, bo już i tak wzmożonych kontroli ma być jeszcze więcej. Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka, wysłał do inspektoratów powiatowych polecenie jeszcze większego kontrolowania placówek handlowych pod kątem przestrzegania zasad covidowych.

  "Jeżeli do połowy grudnia..."

  Tymczasem minister zdrowia, Adam Niedzielski ponownie mówi o ewentualnym wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń. Wcześniej alarmował, że dojdzie do tego gdy dzienna liczba zachorowań zbliży się do 1 tysiąca. Tak się jednak nie stało, a wskazywana granica już dawno została przekroczona. Teraz minister kreśli nowy "czarny scenariusz". "Przyjmujemy sobie taką cezurę mniej więcej połowy grudnia, jeżeli nie będziemy mieli do tego czasu wyraźnego spadku zakażeń, to na pewno będzie nas to zmuszało do podjęcia działań, które będą bardziej dolegliwe" - powiedział Niedzielski na antenie Radia Zet.

  Część lekarzy twierdzi, że restrykcje powinny zostać wprowadzone już dawno. Zwłaszcza dla osób niezaszczepionych. "Rządzący już nawet specjalnie nie ukrywają, że nie chcą się narażać swoim wyborcom, wśród których są osoby niechętne szczepieniom" - ocenił w "Gazecie Wyborczej" prof. Robert Flisiak, członek Rady Medycznej przy premierze, a rzecznik rządu Piotr Müller właśnie wyjaśnił, że obostrzenia wiążą się z negatywnymi efektami gospodarczymi i dlatego restrykcje mają być wprowadzane na obszarach, gdzie system opieki zdrowotnej będzie niewydolny.

  News4Media/ fot. policja
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2021-11-23 15:06:04 [185.127.20.*] id:1626198  
  Pedro: Napisał postów [8908], status [VIP] Reputacja
  Mądrzy zakładają i nie ujadają a malkontentów karać ile wlezie :D

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [3]
  2021-11-24 07:58:38 [91.236.172.*] id:1626281  
  [moderacja]: Napisał postów [183], status [wyjadacz] Reputacja
  [moderacja]
  [-5]
  2021-11-24 08:39:00 [185.127.20.*] id:1626286  
  Pedro: Napisał postów [8908], status [VIP] Reputacja
  Nazywaj Nas jak chcesz bo widać że nic sensownego w tym temacie nie masz do napisania...
  2021-11-25 07:29:24 [91.236.172.*] id:1626419  
  maksiu89: Napisał postów [183], status [wyjadacz] Reputacja
  Wiele badań pokazuje, że maski nic nie dają... Ja nic nie mam do osób, które noszą maski, ale niech te osoby się ode mnie też odwalą :)
  2021-11-24 08:04:08 [91.236.172.*] id:1626283  
  maksiu89: Napisał postów [183], status [wyjadacz] Reputacja
  Od roku czekam na wezwanie z sądu za brak maski na twarzy. Policja chyba nie wysłała zawiadomienia dalej...

  Nick:
  Treść:
  2021-11-24 08:02:10 [91.236.172.*] id:1626282  
  maksiu89: Napisał postów [183], status [wyjadacz] Reputacja
  W myśl zasady "dziel i rządź" są zwolennicy i przeciwnicy zamaskowywania się i jedni z drugimi się kłócą jak widać powyżej w komentarzach :) Gorsi są Ci zamaskowani bo chcą narzucać swój punkt widzenia tym, którzy maskować się nie chcą. Ci bez masek nie narzucają zamaskowanym jak mają żyć. Morał jest krótki - zamaskowanych można porównać do zamordystów/totalitarystów, a tych bez masek za ludzi wolnościowych, którzy nie narzucają innym swoich racji...

  Nick:
  Treść:
  2021-11-23 15:51:53 [89.64.46.*] id:1626206  
  Luzi: Napisał postów [1049], status [stały bywalec] Reputacja
  Karać ile wlezie! A jak trzeba to i pałą przyłożyć!

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]
  2021-11-23 18:07:24 [89.67.142.*] id:1626233  
  wojtasoks: Napisał postów [9217], status [VIP] Reputacja
  I do obozów.....
  2021-11-23 12:41:01 [165.225.73.*] id:1626179  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Jak walczyć z SEGREGACJĄ SANITARNĄ? Jak wygrać z NIELEGALNYMI obostrzeniami?

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [13]
  2021-11-23 12:41:15 [165.225.73.*] id:1626180  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej
  2021-11-23 12:41:31 [165.225.73.*] id:1626181  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
  2021-11-23 12:41:44 [165.225.73.*] id:1626182  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
  2021-11-23 12:41:56 [165.225.73.*] id:1626183  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
  2021-11-23 12:42:10 [165.225.73.*] id:1626184  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
  2021-11-23 12:42:22 [165.225.73.*] id:1626185  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
  2021-11-23 12:42:34 [165.225.73.*] id:1626186  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
  2021-11-23 12:42:47 [165.225.73.*] id:1626187  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
  2021-11-23 12:43:00 [165.225.73.*] id:1626188  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 41. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. 2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia.
  2021-11-23 12:43:11 [165.225.73.*] id:1626189  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  2021-11-23 12:43:23 [165.225.73.*] id:1626190  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  Art. 68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
  2021-11-23 12:43:36 [165.225.73.*] id:1626191  
  dontomasso: Napisał postów [3945], status [VIP] Reputacja
  art. 92. 1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi
  2021-11-23 18:06:25 [89.67.142.*] id:1626232  
  wojtasoks: Napisał postów [9217], status [VIP] Reputacja
  Piękne zapisy. Istnieją w większości Państw gdzie jest wprowadzany zamordyzm. Jesteśmy już solidnie podgotowanymi żabkami i nie chce się już nam skakać.
  2021-11-23 13:19:05 [5.184.248.*] id:1626193  
  liberty: Napisał postów [4165], status [Szycha] Reputacja
  Słuchałem o 13:00 wiadomości w radiu Zet : facet udał się do sądu na rozprawę za brak maseczki i pomylił sale - otwiera drzwi a tam nadzwyczajna kasta i inni siedzą sobie wszyscy bez maseczek...Może tak policja będzie ścigać sędziów i polityków którzy kagańców nie noszą?! Niech policja zacznie od Morawieckiego i jego covidowych szczekaczek czyli samozwańczych ekspertów którzy na konferencjach prasowych nie maja kagańców lub je ostentacyjnie zdejmują przed kamerami... Ps covidianie nie minusujcie bo pisze prawdę jak jest...

  Nick:
  Treść:
  2021-11-23 12:34:00 [83.22.251.*] id:1626177  
  opolaninn: Napisał postów [2159], status [Szycha] Reputacja
  Przestańcie kłamać !!! W tym kraju nikt nie ma prawa nałożyć czegokolwiek na twarz !!!!

  Nick:
  Treść:
  2021-11-23 12:33:10 [83.22.251.*] id:1626176  
  opolaninn: Napisał postów [2159], status [Szycha] Reputacja
  Bezprawie w kraju się szerzy !

  Nick:
  Treść: