• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 2201
  • Dodano: 2021-06-28 / 15:39
  • Komentarzy: 3

  Organizator wydarzenia nie ma prawa żądać od jego uczestników informacji o zaszczepieniu

  (Fot. Archiwum)

  Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał jasne stanowisko w temacie udostępniania informacji o zaszczepieniu. Organizator imprezy np. wesela, komunii nie ma prawa żądać od uczestników takich informacji.


  - Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu - pisze w oświadczeniu Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu.

  Przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest więc dopuszczalne m.in. wówczas, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które zawierają odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).

  W Polsce jednymi z przepisów regulujących kwestie postępowania w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Określa ono m.in. limity osób mogących uczestniczyć w różnych wydarzeniach. Zgodnie z jego § 26 ust. 16, do liczby osób mogących uczestniczyć w imprezie i spotkaniu do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie, a także w imprezie i spotkaniu do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży, o których mowa w § 9 ust. 15 pkt 2 tego rozporządzenia, nie wlicza się m.in. osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

  Przepisy wskazanego rozporządzenia nie regulują możliwości żądania od osób uczestniczących w takim wydarzeniu udostępnienia informacji na temat ich szczepienia. Nie określają też, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko COVID-19. Nie przewidują też "konkretnych środków ochrony", o których mowa w powołanym wyżej art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

  Dlatego nie można uznać ich za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.

  W tej sytuacji, tylko gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o zaszczepieniu, pozyskanie takich informacji może zostać uznane za uprawnione - spełniona bowiem będzie przesłanka, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Co istotne, zachowane muszą być przy tym warunki pozyskania zgody określone w art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO. Oznacza to, że zgoda musi być dobrowolna, świadoma, konkretna - wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie.

  Należy przy tym pamiętać również o tym, by nadmiarowo nie ingerować w prywatność osoby - np. poprzez utrwalanie okazanych dokumentów czy też zebranych oświadczeń woli. Brak jest bowiem przesłanek także do dalszego przechowywania informacji o zaszczepieniu po zweryfikowaniu informacji.

  Zatem gdy osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na dobrowolne okazanie certyfikatu szczepienia, to wystarczające jest, że administrator się z nim zapozna i wpuści tę osobę poza limitem. Nie może zaś tej informacji dalej przechowywać.
  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2021-06-28 19:35:42 [31.60.104.*] id:1614934  
  liberty: Napisał postów [4260], status [Szycha] Reputacja
  Bardzo dobrze !!! Jest jednak nadzieja ze faszyzm tym razem nie odrodzi się...

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [2]
  2021-06-28 21:13:39 [83.27.60.*] id:1614936  
  devilopole: Napisał postów [655], status [rozpisany/na] Reputacja
  Nadzieja jest w ludziach a lemingi śpią.
  2021-06-29 08:36:20 [217.173.195.*] id:1614970  
  wojtasoks: Napisał postów [9785], status [VIP] Reputacja
  Żądać nie ma prawa. Ale będzie miał pełny lokal i jak ktoś będzie chciał wejść to bez okazania świadectwa szczepienia nie wejdzie. Czyli nie będzie zmuszony, ale bez kwitu nie wejdzie. Tak zapewne będzie.