• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 1467
  • Dodano: 2021-05-20 / 17:51
  • Komentarzy: 0

  Diagnostyka rozwoju dziecka na światowym poziomie

  Diagnostyka rozwoju dziecka na światowym poziomie

  (Fot. Kliniczne Centrum)

  Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rozszerzyło pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych rozwoju dziecka o badanie dzieci z użyciem Skali Bayley IV, adresowanego do dzieci w wieku od 10 do 24 miesięcy.

  Badania są wykonywane w ramach projektu "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu są mieszkańcy województwa opolskiego.

  - Bardzo się cieszymy, że dzięki funduszom unijnym nasi pacjenci mogą korzystać ze standardów i metod diagnostycznych stosowanych na całym świecie. Włączenie Skali Bayley-IV w praktykę kliniczną dla pacjentów korzystających z oferty Klinicznego Centrum jest niezwykle cenne, tym bardziej, że obecnie jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która korzysta z najnowszej, IV wersji skali, oraz jedyną placówką w województwie opolskim, gdzie standard ten zostaje wprowadzony. W Klinicznym Centrum badanie przeprowadzają nasi psychologowie, którzy odbyli szkolenie w Addenbrooke's Hospital w Cambridge organizowane przez Cambridge Perinatal Group (Wielka Brytania) - powiedziała Małgorzata Sobel Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

  Jak informują psychologowie Joanna Wawrzyniak oraz Wiktoria Kubiec: "Skala Bayley jest narzędziem stosowanym w diagnozie rozwoju psychoruchowego dzieci, jako tzw. "złoty standard". Oznacza to, że skala wskazywana jest jako narzędzie, po które warto sięgnąć w pierwszej kolejności, szczególnie badając poziom rozwoju dzieci obciążonych wcześniactwem, deficytami rozwojowymi lub innymi trudnościami, jak np. zaburzenia przywiązania, zaburzenia integracji sensorycznej czy trudności w karmieniu. Wysoka wartość diagnostyczna skali związana jest ze specyfiką jej konstrukcji, warunkami badania oraz jakością informacji zwrotnej o rozwoju dziecka udzielanej rodzicowi, a co za tym idzie, jest przydatna w procesie planowania oddziaływań terapeutycznych i, jak pokazują badania, stanowi wartość prognostyczną dla przyszłego rozwoju dziecka. Jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych do oceny wczesnego rozwoju zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych na świecie.

  Pełna skala składa się z pięciu części, które badają rozwój dziecka w obszarze zdolności poznawczych, językowych, ruchowych, społeczno-emocjonalnych oraz zachowań adaptacyjnych dziecka.

  Przygotowując się do badania warto, by rodzic zwrócił uwagę na takie kwestie jak zmęczenie dziecka, jego nastrój i ogólne samopoczucie oraz kondycja zdrowotna. Dziecko w dniu badania powinno być zdrowe, nie bezpośrednio po rekonwalescencji po chorobie infekcyjnej i wypoczęte." - podsumowują psychologowie z Klinicznego Centrum.

  Pozostały zakres projektu oraz udzielanych świadczeń:

  W ramach bloku: "Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu", mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z:

  ? Badań prenatalnych - dla kobiet wieku do 35 lat
  ? Mobilnej opieki okołoporodowej, czyli szkół rodzenia, opieki położnej środowiskowej, poradni laktacyjnej, wczesnej rehabilitacji kobiet po porodzie, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej.
  ? Poradnictwa specjalistycznego dla rodziców, czyli poradnictwa: neonatologa, prawnika, neurologopedy, fizjoterapeuty, psychologa, pielęgniarki neonatologicznej, pielęgniarki i położnej w zakresie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy noworodkowi oraz dietetyka.

  Z kolei w ramach bloku: "Ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego" mogą korzystać z:

  ? Pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka za pomocą metod: Skala Brazeltona, Metoda Prechtla, Ocena Rozwoju Dziecka wg Kamieni Milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.
  ? Niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - diagnostyka pediatryczna, neurologopedyczna, fizjoterapeutyczna, a także wykorzystanie takich metod jak: diagnoza SI, skale rozwoju Bayley, karty oceny rozwoju psychoruchowego, badanie USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej .


  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".